Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Virtuel konference: Bliv klædt på til bankernes stigende krav til foreninger ift. hvidvask.

Det store fokus på bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering påvirker idrætsforeninger, der i stigende grad mødes af krav fra deres bank i forhold til forevisning af legitimation mv.
Finans Danmark inviterer alle forbund og foreninger til dialog om emnet. Hvorfor stiller banken pludselig krav om billedlegitimation? Hvorfor skal jeres foreninger bruge tid og energi på at oplyse banken om fx, hvem der er de reelle ejere?
Mange idrætsforeninger finder de stigende krav fra deres bank frustrerende, men fakta er, at lovgivningen kræver det af bankerne som led i bekæmpelse af hvidvask og terror.
Men kan det gøres smartere?

Finans Danmark inviterer til virtuel konference om emnet tirsdag den 2. februar 2021 kl. 9.00 til 11.15.
Målgruppen for konferencen er forund, foreninger, banker, myndigheder og andre interesserede i emnet.
Spred ordet til jeres foreninger.
Tilmelding sker her, https://www.conferencemanager.dk/foreningerogbekaempelseafhvidvask/signup

Program:
Kl. 9.00: Velkomst v. Camilla Thorning, moderator
Kl. 9.05: Foreninger som bankkunde v. Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør, Finans Danmark
Kl. 9.15: Hvilke udfordringer oplever foreningerne i forhold til bankerne v. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), v. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), V. Danmarks Idrætsforbund (DIF)
Kl. 9.35: Spørgsmål og kommentarer til foreninger v. Camilla Thorning, moderator
Kl. 9.45: Hvorfor stiller myndighederne krav – og hvad siger lovgivningen? v. Heidi Ravnholt, vicekontorchef, Hvidvaskkontoret, Finanstilsynet v. Erhvervsstyrelsen
Kl. 10.15: Den nationale risikovurdering af foreninger v. Anders Vogelsang, chefkonsulent, FININT, Politiets Efterretningstjeneste (PET)
Kl. 10.30: Spørgsmål og kommentarer til banker og myndigheder v. Camilla Thorning, moderator
Kl. 10.40: Politiske interviews v. Camilla Thorning, moderator
Kl. 11.10-11.15: Opsamling v. Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør, Finans Danmark

X
X