Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Opstart og Corona

Status pr. 31.3.2020

Som statsministeren meldte ud i går på sit pressemøde, er Danmark stadig lukket ned til efter Påske, og først herefter vil der være mulighed for en stille lempelse af restriktionerne, hvis vi alle stadig overholder de udstukne retningslinjer, hvilket vi selvfølgelig gør.

Det betyder dog også, at vi ikke starter turneringsaktiviteterne op efter Påske, da sådanne aktiviteter ikke vil være det første der bliver åbnet op for af myndighederne.

Fodboldudvalget har taget bestik af situationen, og skal derfor nu melde ud til alle klubberne, at vi udskyder opstarten til at gå igang tidligst fredag, den 1. maj 2020, men stadig kun hvis Corona situationen til den tid tillader dette.

Samtidig må vi også oplyse jer om, at kommer vi ikke igang denne dato, vil det efterfølgende være helt umuligt og gennemføre turneringen 2020 som det ellers var planlagt, idet vi desværre ikke har bane kapacitet nok til og udlægge så mange aflyste kampe der så vil blive tale om.

Vi lader os dog ikke slå ud af dette, idet vi så vil ændre turneringens afvikling som en efterår og forårsturnering, med opstart primo august 2020, og afslutning i juni 2021. En pokalturnering kan ligeledes gennemføres.

Fodboldudvalget har klubbernes tilmeldingsskemaer fra december måned 2019, til og udfærdige en turnering med opstart i august, og skulle der være klubber som ikke ønsker at deltage i turnering med opstart i august, skal de senest den 15. maj sende en besked til vor turnerings administrator på følgende mail: car@dai-sport.dk , ellers tages det som en accept af deltagelse i en sådan turnering. I skal som klub derfor aktivt melde fra hvis klubben ikke ønsker deltagelse i sådan en turnering.

Bliver banerne åbnet af myndighederne på et tidspunkt efter 1. maj, vil vi hurtigst muligt melde ud om mulighederne for trænings kampafviklinger, så klubberne ikke kommer til og ligge helt stille, men herom senere når muligheden evt. opstår.

Økonomi

Klubberne skulle på nuværende tidspunkt have indbetalt for deltagelse i turneringen, og derfor afventer fodboldudvalget nu situationen samt muligheden for udskydelsen af opstarten til 1. maj eller 1. august.

X
X