Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Ny IFS-forening i Tønder skal måles uden for banen

Det nyeste skud på stammen i Idræt for Sindet er en ny forening i Tønder, som er ved at tage form. Som en del af en treårig plan laver kommunen i samarbejde med Dansk Arbejder Idrætsforbund en business-case på, hvilken forskel foreningen gør.

Mennesker med psykiske sårbarheder får nu et helt ny idrætstilbud i Tønder Kommune, når en ny målrettet idrætsforening starter op. Generalforsamlingen var oprindeligt planlagt til d. 1. oktober men må pga. forsamlingsforbuddet udskydes – men det betyder ikke, at aktiviteterne ikke kan komme i gang.

”Vi ved, at overskuddet måske ikke altid er til være fysisk aktiv, hvis man også har en psykisk sårbarhed at tage hånd om. Og vi kan se, at målgruppen er underrepræsenteret i vores ordinære idrætsforeninger. Vi tror og håber på, at folk bedre kan motiveres i en Idræt for Sindet-forening, hvor de mødes og får motion med ligesindede, og hvor fællesskabet motiverer og lokker. Hvis vi kan give dem smag for hvilken positiv betydning motion kan have for borgernes trivsel og at møde andre i de rammer foreningen tilbyder, så er det meget positivt. Idrætten og fællesskabet kan være et springbræt for at udvikle sig socialt, fysisk og psykisk,” siger Louise Jensen, som er sundhedskonsulent i Sundhed og Arbejdsmarked i Tønder Kommune.

Idrætskoordinator på 30 timer

Foreningen er lavet i et samarbejde mellem de fire forvaltninger Sundhed og Arbejdsmarked, Kultur og Fritid, Psykiatri og Handicap samt Unge i Uddannelse og Kompetencecenter SIND Tønder og lokalpsykiatrien er også vigtige samarbejdspartnere i indsatsen. Med støtte fra en pulje i kommunen er det blevet muligt at ansætte idrætskoordinatoren Kasper Bang Thorsager Jørgensen 30 timer ugentligt i indtil videre tre år.

”Årsag nummer et er, at dele af målgruppen har brug for den mere håndholdte indsats. Hvor vi, i overført betydning, tager folk i hænderne og sørger for, at de føler sig tilpasse i tilbuddet og lige så stille giver slip på dem, og er klar til at samle dem op igen. I den bedste verden kan vi i kroner og øre retfærdiggøre stillingen efter de tre år og så bare fortsætte,” siger Esben Lund Mølhede Thøstesen, som er projektleder i Kultur og fritid i kommunen.

Måler uden for banen

Og netop det med at retfærdiggøre stillingen er noget, som de har tænkt meget ind i foreningen. Her skal der nemlig måles på foreningens resultater uden for banen.

”Vi er i gang med at lave en business-case på det. Og det er jo ikke lige til. Men vi vil prøve at gå ind og kigge på, når borgerne har været tilknyttet foreningen i x antal tid, hvordan kan vi så se, om vi flytter på noget. Kan vi fx se at de på sigt har mindre brug for paragraf 85 støtte? Det er svært at sige, at det entydigt er idrætten som flytter borgene tættere på arbejdsmarkedet, men vi kan sige, at det peger i den retning. Vi supplerer data med borgernes selvoplevede helbred og trivsel, fordi vi godt ved, at ikke alt kan måles og vejes, når vi har med mennesker at gøre. Og den udvikling vejer mindst lige så tungt på bundlinjen,” siger Louise Jensen.

”Når man skal sælge det i kommunen, så er det vigtigt at vi kan vise nogle resultater. Og så gik vi ind i et samarbejde med Dansk Arbejder Idrætsforbund om at måle på det,” siger Esben Lund Mølhede Thøstesen.

Skriv en kommentar