Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Ny Coronabestemmelse

Københavns kommune har tilsendt os efterfølgende tekst, som følger:

Husk også at alle trænere og instruktører skal kende de gældende retningslinjer.

Corona-retningslinjerne for foreningslivet opdateres på Kulturministeriets hjemmeside her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning – klik på “Idræt, foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter”.

Udendørsfaciliter

  • Det er tilladt for foreninger og aftenskoler at gennemføre udendørsaktiviteter med op til 50 tilstedeværende.
  • De tilstedeværende omfatter alle – herunder udøvere, trænere, udskiftere, dommere, tilskuere og ledsagende forældre.

X
X