Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Lidt nyt fra Krolf

Godt Nytår til alle.
Det er en dum situation vi er i nu – det Corona har fået magten over hvad vi må.

Årsmødet i Krolf var planlagt til den 18. januar 2021 men er udsat indtil videre.

Indekrolfturneringen er der gennemført 1 spillerunde og om det bliver muligt at spille mere ved vi senere.

Turneringen udendørs tror jeg gennemføres under normale forhold med opstart uge 21. Indbydelse er herunder:

DAI mesterskaberne 2020 er planlagt 9. maj på 3F kursusejendom Langsøhus i Silkeborg

Regionsmesterskab Nord er fastsat til den 18. august 2021

Puljevinderfinalen er fastlagt til sidst i august – nærmere senere

DAI Mesterskab i Syddanmark sidst i september – nærmere senere

X
X