Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Krolftur Malta 2023 få pladser.

Hej alle krolfere – nu skal vi ha en på opleveren – vi har nu lavet mulighed for at komme på “træningslejr” i en uge hos Dansk Folke Ferie – de har anlagt 2 baner som vi spiller på nogle dage – program for krolfen kommer senere.

Jeg samler alle tilmeldinger for Region Nord og Midtjylland så spørgsmål til Poul Sørensen 40104572 og tilmelding til poul.s@dai-sport.dk – oplys klub, for og efternavn – adresse – mobilnummer. – mailadresse.
29-10-22 er der tilmeldt 46 deltagere til turen fra Region Nord og Midtjylland. Derudover er der deltagere fra Region Syddanmark.