Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Krolf – delvis genåbning

Mange af DAI’s medlemsforeninger har stået på tæer for at komme i gang med idrætten igen. Og nu er der, i begrænset omfang, åbnet op for, at nogle udendørs idrætter kan komme i gang igen. Det er DIF og DGI, der i samarbejde med Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række retningslinjer for forsvarligt at dyrke udendørs idræt.

Derudover arbejder DAI på en række specifikke anbefalinger til enkelte af vores idrætsgrene, så det bliver så sikkert som muligt at komme i gang igen. De vil være at finde på vores hjemmeside www.dai-sport.dk snarest muligt og sendes rundt til relevante foreninger.

Der er selvfølgelig ikke noget krav om, at I starter igen lige nu – det bestemmer I i foreningen. Og tag hensyn til de medlemmer, som ikke har lyst til at starte endnu, og følg nedenstående anbefalinger – så I kan få en god og tryg genstart i foreningen.

Indendørs idræt og idræt med fysisk kontakt (fx fodbold) skal fortsat være aflyst.

Hvis I har spørgsmål eller er usikre, er I altid meget velkomne til at kontakte jeres lokale idrætskonsulent i DAI her: https://dai-sport.dk/kontakt/

DAI anbefaler ved udendørs idræt:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen, herunder især spillere over 65 år. (https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper
  Sundhedsmyndighederne anbefaler, at folk i de særlige risikogrupper gør en ekstra stor indsats for at beskytte dem selv mod smitte. Der opfordres til, at den enkelte person kontakter sin læge for råd og vejledning.
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller krolfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at man er opmærksom på:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten (den kan findes på dette link: (https://dai-sport.dk/wp-content/uploads/2020/04/Corona-Poster.pdf)

Derudover anbefaler vi løbende at holde jer opdateret på vores hjemmeside: www.dai-sport.dk

Følg udviklingen med seneste opdateringer på www.coronasmitte.dk

Bedste hilsner

Dansk Arbejder Idrætsforbund

X
X