Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Julehilsen fra DAI

Julefreden nærmer sig med hastige skridt og travlhed med de sidste gaveindkøb og forberedelserne til juleaften med familie, venner m.fl. er i gang.

Først og fremmest var 2022 det år, hvor vi så småt fik nye og gamle udøvere tilbage og gang i
idrætten på ny – oven på et langt tilløb med benspænd i 2021, hvor restriktioner, bekymringer og
vaccinationer havde præget vores muligheder for at dyrke idrætten i foreningerne.

Med andre ord har foreningerne med deres aktiviteter, frivillighed og fællesskab sikret, at flere er
kommet tilbage i kampen. Det kan vi være stolte af i DAI.

Selvom 2022 har været et udfordrende år i mange hjem med inflation og stigende priser på varme/
el, så kan vi glæde os over det lys der trods alt tændes i tunnelen af de mange frivillige og engagerede i foreningerne, som til stadighed gør et utrætteligt arbejde for, at hverdagen og aktiviteterne kan fortsætte.

Jeg vil gerne rose foreningerne, de frivillige og medarbejderne i DAI for at holde gang i idrætten og
den brede vifte af tilbud, som er med til at styrke fællesskabet og sammenholdet.

Det er den måde, vi får alle med ind i kampen på.

Målet er nu at fortsætte de gode takter fra 2022 i idrætten, at fortsætte fællesskaberne og at
fortsætte det gode foreningsliv. Med denne optimisme in mente, så skal vi forhåbentligvis se frem
mod et bedre 2023 for alle.

Forbundsledelsen vil gerne ønske alle foreningsmedlemmer, frivillige ledere og regioner, ansatte,
samarbejdspartnere m.fl. en rigtig god jul og et lykkebringende nytår.

Bedste hilsner
Peer Huniche, forbundsformand