Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Indkaldelse til DAI Kongres 2020

Dansk Arbejder Idrætsforbund indkalder hermed til sin 43. kongres, der afholdes lørdag, den 14. november 2020 på Dalum Landbrugsskole i Odense.
Kongressen er DAI’s højeste myndighed og afholdes hvert 3. år.
Tilmelding til kongressen sker på dai.nemtilmeld.dk/113/, senest 17. oktober 2020.
Vi anmoder om, at alle deltagere tilmelder via dette link.

X
X