Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

IFS Instruktøruddannelse i Hold- og boldspil

Dansk Arbejder Idrætsforbunds instruktøruddannelse, sigter efter at skabe endnu større glæde ved foreningsidrætten. På uddannelsen lærer du en masse om igangsætning, regler, din rolle som træner og ikke mindst, hvordan idrætten kan tilpasses forskellige målgrupper, såvel nybegyndere som øvede samt til mennesker med psykiske vanskeligheder og udfordringer. 
Uddannelsen er både personligt og fagligt kompetencegivende og åbner op for nye muligheder at bruge sine evner på som idrætsfaglig instruktør. 

UDBYTTE
Efter uddannelsen vil deltagerne være klædt på til at varetage funktionen som instruktør og igangsætter i idrætsforeninger og især i Idræt for Sindet-foreninger. 

Efter uddannelsen i hold- og boildspil vil instruktøren være i stand til at igangsætte og tilpasse forskellige spil, samt være bedre rustet til at kunne varetage motiverende, inspirerende og inkluderende aktiviteter til forskellige målgrupper.

Klik her for at tilmelde dig til uddannelsen

Skriv en kommentar