Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Idrætsmøde 2020

Østerbro, den 7.oktober 2020

Udsendt pr. mail til samtlige klubber d.d.

I henhold til turneringsreglernes § 1.01 varsler Fodboldudvalget hermed Idrætsmøde

Indkaldelse til Idrætsmøde 2020.

Mandag, den 7. december 2020 kl. 18.30

i Sportscafeen på Genforeningspladsen (ATK´s klubhus)

med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag til behandling på mødet skal være Fodboldudvalget i hænde senest mandag, den 16.11.2020, hvis de skal blive behandlet på mødet.

Udvalgets beretning, indkomne forslag, samt budget for de kommende to år, udlægges herefter på Fodboldudvalgets hjemmeside senest mandag, den 30. november.

På grund af Corona situationen må fodboldudvalget desværre skærpe kravet til klubberne om tilmelding således, at de skal sende deres tilmelding til mødet, hvis klubben ønsker deltagelse, senest mandag, den 30. november 2020, på vores mail fodbold-kbh@dai-sport.dk

Denne skærpelse er desværre nødvendigt og ud over reglerne, og da deltagerantallet samtidigt er begrænset i lokalerne, er der et max. antal deltagere tilladt, så kommer der flere tilmeldinger ind, end det tilladte skal Fodboldudvalget finde en anden lokation til mødet.

Det er ligeledes påkrævet, at alle deltagere skal bære mundbind så længe de står op, og mødet slutter senest kl. 22.00. Alt sammen i henhold til de regler der er udstukket af myndighederne.

Mødes der op uden mundbind vil, vedkommende desværre blive afvist deltagelse i mødet.

På vegne af Fodboldudvalget

Jan F. Ludvigsen

Formand

X
X