Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Idrætsforum udskydes til maj

Set i lyset af situationen med den fortsatte smitte har forbundsledelsen besluttet at udskyde det planlagte Idrætsforum 28.-29. januar til afholdelse 20. – 21. maj.

Meget tyder også på, at situationen har haft afsmittende effekt på lysten til at deltage, da kun 23 personer har tilmeldt sig. Så alt i alt har forbundsledelsen fundet det nødvendigt med denne udskydelse.

Vi havde håbet på at kunne finde et tidspunkt tidligere på året, men dette har desværre ikke kunnet lade sig gøre af forskellige årsager.

Indbydelse med nærmere informationer og mulighed for tilmelding følger i løbet af kort tid.

X
X