Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Idræt og bevægelse en del af beboernes hverdag

Tirsdag den 13. august var der senioridrætscertificering af Fovrfeld plejehjem i Esbjerg kommune. Dette er en del af et samarbejde mellem DAI og Esbjerg kommune om at gøre beboere på plejehjemmene mere fysisk aktive i et idrætsfællesskab. Fovrfeld plejehjem er også begunstiget ved, at der er mange frivillige, der kan lide at komme på stedet og gøre en indsats, sammen med beboerne. Overrækkelsen af DAI diplom sørgede senioridrætsudvalgs medlem Søsser Buch Outzen for og holdte en lille tale for forsamlingen på omkring 25 mennesker. Hun sagde blandt andet; ” man kan sige, at I her på stedet skaber et hus med liv, ligesom idrætten skaber glæde– og ligger man disse to ord sammen, liv og glæde, så får man ordet ”livs-glæde”. Bliv ved med det”.

Skriv en kommentar