Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

GRATIS Familieaktivitet

Sæt allerede nu X i kalenderen.
Lørdag den 16. maj 2020 på Åvej kl. 13 – 17
Familieaktivitet Krolf – Gratis deltagelse
Nærmere information senere
Arrangør Lindholm Senioridræt med økonomisk støtte fra Toms Guldpulje 

X
X