Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Forsamlingsforbud er hævet til 50 ved udendørs aktiviteter

Regeringen har ændret på restriktionerne således at man nu må være 50 samlet til udendørs aktiviteter. Dette giver nogle spørgsmål som DIF forsøger at besvare herunder.

Fra mandag den 22. marts kan vi mødes op til 50 personer til udendørstræning i foreningsidrætten. Få genopfrisket regler for udendørstræning i en coronatid. 

Må vi gennemføre udendørs træning under overdækning som fx en pavillon eller et telt uden vægge?
Ja, det betragtes som udendørs træning, så længe der ikke er mere end højst 1 ud af fire vægge på telt, pavillon mv. 

Må vi gennemføre Åbent Hus-arrangementer eller lign. aktiviteter for personer, der endnu ikke er medlemmer?
Ja, det afgørende er, hvem der arrangerer aktiviteterne og, at retningslinjerne følges. Hvis I arrangerer åbent hus eller andre rekrutteringsaktiviteter, skal I sikre jer, at I til hver en tid overholder det gældende forsamlingsforbud dvs. I må i fra på mandag den 22. marts max være 50 personer til stede udendørs på samme sted og samme tid.

I kan derfor med fordel sørge for, at man tilmelder sig på forhånd, så I kan styre, hvor mange der deltager og hvornår. I vil samtidig have kontaktdetaljer på alle til brug for eventuel smitteopsporing.

Derudover er det vigtigt med god kommunikation til deltagerne og tydelig skiltning på dagen, da deltagerne ikke altid kender aktiviteten eller faciliteten. Sidst, men ikke mindst, skal alle de andre smitteforebyggende tiltag som afstand og hygiejne naturligvis også overholdes. 

Må vi gerne afvikle kurser og uddannelse fysisk?
Ja, så længe aktiviteterne foregår udenfor. Kurser og uddannelser, der udbydes af foreninger og forbund, må gerne afvikles fysisk uden for i grupper på op til 50 personer inkl. underviser mv. Herudover skal alle de andre anbefalinger til smitteforebyggende herunder afstand og hygiejne også overholdes. Vi opfordrer til, at teoriundervisning i videst mulige omfang foregår online. 

Må vi klæde om og bade i vores omklædningsrum?
Nej, omklædningsrum må udelukkende benyttes til kortvarige ophold som fx toiletbesøg.


Må vi gå igennem indendørs arealer for at komme ud på udendørsarealer?
Ja, så længe de indendørs arealer ikke bruges som en idrætsfacilitet mv., men udelukkende som gennemgangsarealer.


Må vi mødes til sociale aktiviteter i relation til udendørs idræt?
Nej, I bør fortsat undlade at mødes til sociale aktiviteter uden for banen.

Kilde: Danmarks Idrætsforbund

X
X