Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Fodboldturnering 2021

Kære fodboldklub i Region Hovedstaden !

Nu hvor vi er kommet ind i 2021 vil Fodboldudvalget ønske alle vore klubber samt deres medlemmer et rigtig godt nytår 2021 i håbet om, at Corona krisen snarligt bliver historie, og vi igen kan komme ud på idrætsanlæggene og motionere med vores fodboldturnering.

Fodboldudvalgets turneringsleder Carsten Rømer er p.t. i fuld gang med og tilrettelægge den kommende turner der forventes, at starte op den 6. april.

Til den tid er håbet, at Corona smitten er på så lavt et niveau, at mange af os er vaccineret, og idræt igen bliver en del af vores hverdag uden restriktioner.

Nå det er vort håb for 2021.

Til oplysning for vore klubber, så har vi modtaget tilmeldinger fra ikke færre end 370 hold til alle vore rækker, inkl. 60 hold til 7-mands pokalturneringen, og det er en meget flot tilmelding, som vi også ved bliver lidt større, når de nye hold finder ud af, at der også er plads til dem i DAI´s fodboldturnering her i Hovedstaden.

Som nævnt er vi allerede i fuld gang med planlægningen, og under normale tilstande ville alle klubberne på nuværende tidspunkt modtage en regning på såvel kontingent som deltagergebyr.

Det vil vi godt ændre lidt på i år, på grund af Coronakrisen.

Regningen på kontingent, deltagergebyr, og dommersalær udsender vi så først primo marts måned, til forfald senest 1. april, idet vi så har et bedre overblik om hvor vi står med hensyn til opstart af turnering 2021.

Vi håber så, at klubberne vil kvittere med at overholde betalingsfristen, så fodboldudvalget ikke skal bruge endnu flere kræfter på, en rykker procedure samt uvished om vi bliver nødsaget til og trække hold ud af turneringen pga. manglende indbetalinger.

Med denne skrivelse ønsker Fodboldudvalget Godt nytår 2021, i håbet om et perfekt fodboldår 2021.

Jan F. Ludvigsen

udvalgsformand

X
X