Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

november

17novHele dagen18Fysisk AktivitetskonsulentIdrættens HusIdrætsgren:Idræt for Sindet,Uddannelse

Se mere tekst

Detaljer

Flere end 360 kursister har allerede gennemført Dansk
Arbejder Idrætsforbunds uddannelse til Fysisk Aktivitetskonsulent.

Kursets formål er at sikre, at der findes fagligt
velkvalificerede konsulenter, som med udgangspunkt i et stærkt bagland kan
facilitere implementeringen af fysisk aktivitet på psykiatriske afdelinger. FAK
– ud­dannelsen har fokus på udvikling af personlige og faglige kompetencer, som
gør deltagerne i stand til at sikre fundamentet for de kulturforandringer der
følger med, når fysisk aktivitet og idræt skal være en seriøs medspiller og den
foretrukne aktivitet, i social- og behandlingspsykiatrien.

Uddannelsen afvikles den 17. – 18. november og den 8. – 9. december 2020 i Brøndby.

Klik ind på dai.nemtilmeld.dk og læs meget mere om uddannelsen.

Tidspunkt

november 17 (Tirsdag) - 18 (Onsdag)

Sted

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

X
X