Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

DM i krolf gennemføres

Selvom der fortsat er mange corona-restriktioner og forbehold, så er det besluttet, at DM i krolf gennemføres i år i Silkeborg. Som noget nyt foregår stævnet over to dage, hvorfor der også er under 100 deltagere på de enkelte dage.

Når DM i krolf løber over stablen på banerne ved Langsøhus i Silkeborg d. 25. og 26. september er det i en helt ny form, hvor det individuelle DM og hold-DM for første gang afholdes på forskellige dage.

”Målet er at få mere fokus på begge discipliner. At der bliver kåret en Danmarksmester i begge discipliner, og det skal ikke drukne i hinanden – det er jo den fineste titel vi kan uddele til nogen,” siger idrætskonsulent og medarrangør Poul Sølvstein.

Stor ros til regioner

Opdelingen er besluttet for lang tid siden, men har også haft den positive sideeffekt, at der nu er under 100 deltagere per dag, og man derfor holder sig inden for myndighedernes retningslinjer. Samtidigt bliver tilskuere placeret i et særligt afskærmet område, hvor de fortrinsvis kommer til at sidde ned.

”Vi er glade for at kunne afholde DM inden for retningslinjerne – det er helt afgørende for os. Vi har haft vores tvivl undervejs i de seneste par måneder, men det er meget glædeligt, at arrangementet nu kan gennemføres. Og så vil jeg gerne rette en stor ros til vores regioner, som har gjort et forbilledligt stykke arbejde med at afholde kvalifikation på trods af de svære vilkår,” siger Poul Sølvstein.

Udover at være under 100 deltagere per dag, bliver der selvfølgelig også taget alle de andre forholdsregler, som myndighederne foreskriver om bl.a. afstand og afspritning.

Begge dage spilless i tidsrummet kl. 10.00 – 17.00 og DM i krolf afvikles i samarbejde med DAI Region Midtjylland’s Krolfudvalg, DAI’s Idrætsudvalg og DAI’s Landsudvalg i krolf.

X
X