Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

De frivillige sætter kursen til Idrætsforum

Hvordan ser fremtiden ud for fodbold, bowling, krolf og alle de andre idrætter i DAI? Der er løbende brug for udvikling og ens regler, så alle konkurrer på lige vilkår – derfor mødes frivillige fra hele landet cirka hvert halvandet år til idrætsforum og sætter retningen for fremtidens DAI.

Der bliver fyldt godt op på Dalum Landbrugsskole d. 25.-26. oktober, hvor Idrætsforum 2019 afholdes med deltagere fra hele DAI. Her mødes frivillige fra de store idrætter og regionerne og sætter kursen for, hvordan idrætten skal udvikles og turneringerne afvikles i forbundet.

”Der laves nogle helt klare regler for, hvordan de enkelte idrætsgrene skal køres, og det viser selvfølgelig også, hvor stor indflydelse man kan få som frivillig i DAI. Men det sociale er også meget vigtigt sådan en weekend,” siger Peter Rasmussen, som er formand for Idrætsudvalget i DAI og også er medlem i Forbundsledelsen.

Med lidt mere formelle termer er formålet med Idrætsforum

– Valg af personer til udvalg, der skal varetage aktiviteter på tværs af DAI’s regioner

– Initiativer omkring den idrætslige udvikling

– Teknisk ledelse af de enkelte idrætsgrene herunder mesterskabsregler

– Drøftelse og koordinering af forbundets idrætsaktiviteter

– Udveksling af erfaringer

– Fremmelse og sikring af den organisatoriske tilknytning til DAI lokalt og på landsplan; bl.a. ved dannelse af idrætsforeninger

Hvor fredagen er en mere samlet seance, så er tingene delt mere op i de enkelt idrætter lørdag, hvor der både skal snakkes store linjer og de helt små detaljer.

”En af de ting, vi diskuterer hver gang er krolfreglerne, som tolkes forskelligt forskellige steder i landet. Og der vil vi gerne have dem mere strømlinet, så der spilles ens i hele landet”, siger Peter Rasmussen.

”Det er vigtigt, at vi regelmæssigt samles og diskuterer vores idrætter. At vi både udvikler og findes fælles fodslag i vores idrætter på tværs af landet. Og så er det en god reklame for den indflydelse, man får som frivillig i DAI, og vi i Forbundsledelsen får også en unik mulighed for at lytte til strømningerne blandt medlemmerne,” siger forbundsformand Peer Huniche.

Udover den faglige snak, så skal det også fejres at DAI er blevet 90 år og valgt til årets specialforbund i Danmarks Idrætsforbund. Der er blandt andet skrevet en helt ny DAI-sang til lejligheden og der er festmiddag fredag aften.

X
X