Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

DAI Mesterskab Indendørs Krolf aflyses

Til deltagere og andre involverede.
Desværre har vi i DAI’s forbundsledelse måtte tage den tunge beslutning at aflyse DAI – mesterskaberne i indendørs krolf 21. marts i Sønderborg.
Beslutningen er taget ud fra en vurdering af myndighedernes anbefalinger i forhold til risiko for smitte og spredning af Corona virus. Dette med en særlig vægtning af, at det hovedsageligt er seniorer/ ældre, der skal deltage i mesterskaberne, der samler ca. 170 personer.
Ældre er i en særlig risikogruppe, og en af forholdsreglerne, ældre kan tage for at undgå at blive smittet er at undgå større forsamlinger.
Vi håber på, at alle har forståelse for vores beslutning – og så må vi på et senere tidspunkt afholde et flot mesterskab i indendørs krolf.
Med venlig hilsen
På vegne af DAI’s Forbundsledelse
Palle Thomsen, forbundssekretær

X
X