Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

DAI Idrætsforum 2022 på Dalum Landbrugsskole

Så får vi endelig mulighed for igen at afholde DAI Idrætsforum, som ikke er blevet afholdt siden 2019. DAI Idrætsforum er to dage i Dalum, hvor DAI’s Idrætsudvalg, Landsudvalg, regionernes idrætsudvalg, repræsentanter for regionerne og forbundsledelsen, samt DAI’s ansatte, mødes og drøfter fremtid for de enkelte idrætsområder, turneringsregler, spilleregler og meget mere.
Vi glæder os rigtig meget til igen at kunne afholde Idrætsforum og ser frem til at mødes med alle vores frivillige til et par spændende dage i Dalum.
Sæt allerede nu et stort X i kalenderen, fredag den 28. og lørdag den 29. januar 2022

X
X