Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

DAI Idrætsforum 2022 er aflyst

Desværre har vi måtte træffe den tunge beslutning at aflyse Idrætsforum 20.-21. maj i Dalum Landbrugsskole. Der er ikke nok deltagere til, at Idrætsforum kan gennemføres efter hensigten for at afholde et Idrætsforum. Fra regionerne og idrætsudvalgene har 27 personer tilmeldt sig. Vi vil i stedet hurtigt få set på muligheden for at gennemføre separate møder i de idrætter og indsatser, hvor der er behov og basis for at mødes. Nærmere herom vil følge snarest.

X
X