Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

DAI 90 års Jubilæumsarrangement – glæde og regn til 60+ Beach Party

24 var tilmeldt til en aktivitetsdag ved stranden for DAIs medlemsforeninger. For første gang prøvede senioridrætsudvalget at lave et Beach Party, ikke for unge, men 60 +ere.

Pia Brandt underviste i strandgymnastik, og derefter kunne der vælges mellem volley, krolf og mange andre små spil.

Vejret drillede meget, men det gjorde humøret ikke. Der var smil og grin mellem aktiviteter og grillpølser. En super dag med dejlige, aktive mennesker fra forskellige foreninger.

Skriv en kommentar