Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Corona Virus udsætter fodbold turneringen 2020

Der er de sidste dage kommer flere og flere stramninger og forholdsregler fra såvel regering som sundhedsmyndighederne, og vi skal alle tage disse forholdsregler meget alvorligt.

Fodboldudvalget har derfor den 17. marts 2020 afholdt et telefonmøde, og aftalt efterfølgende foranstaltninger der får indvirkning på vor i forvejen tilrettelagte turnering for 2020.

  1. Hele turneringens opstart udskydes til opstart tidligst tirsdag, den 14. april 2020.
  2. Pokalturneringen for 7-mandshold annulleres for hele sæsonen.
  3. Slutspillet annulleres, så de hold der placeres øverst og nederst i rækkerne efter hele programmet er færdigspillet, rykker op og ned, uden at skulle spille et slutspil.
  4. Klubberne skal ikke forvente, at det bliver muligt, at flytte fastsatte kampe i løbet af turneringen, uanset et ønske og årsag hertil.

opstarten udskydes af hensyn til Corona virussens omfang p.t., og der kan komme en yderligere udskydelse, hvis vi ikke kommer nærmere en løsning inden påske.

Pokalturneringens aflysning er begrundet i, at vi nu skal bruge mere banekapasitet til de kampe som vi desværre må flytte fra den normale opstartsfase. De hold som har tilmeldt sig denne turnering, og betalt startgebyret vil snarest modtage en kreditnota (tilgodehave bevis) fra vort bogholderi.

Slutspillets annullering er ligeledes begrundet i den manglende banekapasitet, idet vi så får plads til afvikling af turneringskampe, mindst 2 uger længere i efteråret end ellers.

Normalt får vi rigtig mange forespørgsler fra klubberne i løbet af turneringen, med anmodning om flytning af kampe, begrundet i rigtig mange forskellige årsager, men situationen taget i betragtning, må klubberne derfor ikke forvente, at vi kan opfylde disse anmodninger, idet vi i år vil blive ualmindelig presset på banekapasitet, og måske også dommermangel, da vi kommer til og bede vore dommere om, at tage rigtig mange kampe over korte perioder.

18.3.2020 – Jan F. Ludvigsen

X
X