Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Corona og D.A.I. fodbold

Den 24. marts skrev Fodboldudvalget ud til klubberne, med anvisning om hvordan vi kan gennemføre såvel 7-mands, som 11-mands fodbold turneringskampe. Vi er i mellemtiden blevet noget klogere på disse regler/anvisninger for denne åbning, så derfor beder vi klubberne læse efterfølgende regler grundigt igennem, samt overholde disse anvisninger.

Klubberne skal derfor stadig være opmærksom på følgende:

  • Toiletter og omklædningsrum er åbne med henblik på kortvarigt ophold, og der må højst være én person pr. 7,5 m2. Der opfordres dog til at der omklædes hjemmefra.
  • Der kan gennemføres udendørs turneringskampe arrangeret af D.A.I.
  • Tilskuere er ikke tilladt til hverken træning, kampe eller stævner. Muligheden for at være op til de 50 personer gælder derfor kun for dem som er en aktiv del af aktiviteten, hvilket vil sige trænere, udøvere, dommere, m.v. Det gælder derfor ikke tilskuere.
  • Hold nu den anbefalede afstand (2 mtr.) på sidelinjerne under hele kampen, for trænere, holdledere, og udskiftningsspillere.
  • I skal vente med og gå ind på kunstbanerne, til de andre hold der har spillet før jer, er gået ud.
  • Før kampen skal i ikke hilse på hinanden som tidligere, og efter kampen skal i forlade kunstbanen, så de næste kan komme ind.
  • Husk en god hygiejne og ingen fælles drikkedunke / håndklæder og veste.
  • D.A.I.s Fodboldudvalg opfordrer samtidig til, at alle trænere, udøvere, m.v., tager en coratest, jf. myndighedernes anbefaling.

Overholdes alle disse simple regler/anvisninger, håber vi på at der kan gennemføres en turnering uden problemer, og skulle der være evt. spørgsmål som der i denne oplysning ikke er givet et svar på, er klubbernes kontaktperson meget velkommen til at kontakte os på kontoret på telefon 39 29 59 10, i kontortiden.

Med sportslig hilsen

Jan F. Ludvigsen

X
X