Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Anbefalinger vedr. brug af krolffaciliteter

Anbefalinger vedr. brug af krolffaciliteter

  1. Hold minimum 2 meters afstand til andre krolfspillere.
  2. Forsamlingsforbuddet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maksimum på 25 personer for et givet område. Her bør krolfklubben ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. kun 25 spillere pr bane og hvem der skal have adgang til lagerrum og andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.
  3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 25 personer, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under og efter aktiviteten.
  4. Trænes der i flere grupper á op til 25 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
  5. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.
  6. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter (flag ved huller, håndtag mv).

Nedenstående 7 spørgsmål kan måske hjælpe til yderligere afklaring.

Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning/kamp?
Ja, både børn og voksne er omfattet af forsamlingsforbuddet på max 25 personer ved udendørs idræt, som både dækker over træning og evt. kamp. 

Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?
Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

Må vi rykke indendørs træning udendørs?
Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 25 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.

Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?
Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.

Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  1. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  2. I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  3. Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.

Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig?
Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
Ja – toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold

X
X