Dansk Arbejder Idrætsforbund

DAI Logo Rød

Afslutning af Turnering 2020

Corona og voksenfodbold

Covid-19 har i 2020 virkelig været en udfordring for idrætten i Danmark, og DAI-fodbolden har haft meget svære kår hele året, idet forårsturneringen måtte aflyses helt, men håbet blev tændt igen med åbningen til de maksimalt 50 forsamlede, hvilket bevirkede at vi kunne gennemføre efterårets turnering, og dermed afvikle en halv turnering for vores klubber.

De ca. 400 Københavnske Fodboldhold i DAI har været glade for og komme ud og røre sig, og turneringen manglede kun en uge inden den ville være færdigspillet, da vores Statsminister lukkede for al voksenidræt i minimum 4 uger, og dermed kunne en ellers i forvejen decimeret turnering ikke spilles til ende.

Det har virkelig været en mavepuster for de klubber som skulle have afviklet sidste runde i den kommende uge, for nu må vi ikke spille turneringen færdig, og årstiden gør, at det slet ikke kan lade sig gøre banemæssigt, hvis vi skulle være så heldige, at der igen må forsamles op til 50 personer efter, den 22. november hvor der ellers er lukket til.

Fodboldudvalget står nu overfor et dilemma med hensyn til beslutningen om hvilken afgørelse vi skal tage i forhold til afslutningen af turneringen, som uden tvivl vil være godt for nogle klubber, og desværre meget utilfredsstillende for andre.

Et er dog sikkert, og det er, at vi ikke har nogen mulighed for og slutte turneringen af med afvikling af samtlige kampe i alle rækker.

I henhold til turneringsreglernes § 16.05kan Fodboldudvalget træffe de afgørelser, som anses for nødvendige for at få turneringen afviklet. Sådanne afgørelser sker med ansvar overfor Idrætsmødet”

Fodboldudvalget har derfor truffet følgende beslutning:

  • Turneringen 2020 stoppes øjeblikkelig med de kampe der er afviklet i weekenden 24./25. oktober
  • Resultatet af turneringen i samtlige rækker pr. 26.10.2020 vil være årets resultat, uden hensyn til antal kampe de enkelte hold har spillet, samt hvem de ellers har mødt i rækken.
  • De klubber som mangler afvikling af kampe, vil få refunderet deres i forvejen indbetalte dommersalær.

Fodboldudvalget er de første til og beklage denne afgørelse som nogen måske vil kalde usportslig, og vi har da også overvejet andre muligheder, men har desværre ikke fundet en bedre løsning på problematikken.

Futsal turneringen, som ellers skulle være gået i gang den 7. november, må vi desværre udskyde, så hvis det bliver muligt starter vi først op den 5.12.2020, og alle de kampe som ellers var planlagt i perioden op til den 5.12.2020, vil blive flyttet til afvikling i det nye år, og klubberne vil få tilsendt kampændringejournaler i god tid.

Med venlig hilsen

Jan F. Ludvigsen

X
X