Find din region   Kontakt  
Viser nyheder fra : Idræt for Sindet
Konference: Flere kommuner bør satse på Idræt for Sindet
Offentliggjort: 18.04.2018

Da Yildiz Akdogan (A), Dansk Arbejder Idrætsforbund og DIF Soldaterprojekt tirsdag d. 17. april holdt konference på Christiansborg, var en af hovedkonklusionerne, at IFS-foreningerne er en stor gevinst for psykisk sårbare, at det er billigt at starte dem og at de på sigt giver økonomisk gevinst. Selvom Kommunernes Landsforening sagtens kan se fordelene ved foreningerne, mener de, at det i mange kommuner er svært at finde pengene, fordi der kommer flere og flere psykisk sårbare.

På konferencen blev den såkaldte Morsø-model introduceret. En model, hvor idrætten bliver et omdrejningspunkt i socialpsykiatrien med en idrætsforening og efteruddannelse af alle medarbejderne. Inge Kappel Nielsen som er leder bostøtteområdet i Morsø Kommune fortalte om alle kommunens resultater og om, hvor nemt modellen kan overføres til andre kommuner. Det kræver typisk en ansat idrætskoordinator i kommunen og en ledelsesmæssigt vilje til idrætten for at lykkes.

Der var mange prominente navne til kongressen, som alle talte varmt om idrætstilbuddene til psykisk sårbare.

”Vi bør og skal gøre noget, som rækker bredere ud – tage et socialt ansvar”, sagde formand for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard.

”Det er en hjertesag for mig, at alle skal være med i fællesskabet. Jeg har selv besøgt IF Kæmperne i København og set, hvad foreningsdanmark kan bidrage med. At være med i et fælleskab, hvor ens sygdom ikke er i vejen,” sagde Børne- og Socialminister Mai Mercado (K).

”Det der gør os mest stolt i DIF er, at vi gør noget for særlige målgrupper. DAI har gennem snart 25 år ydet en fantastisk indsats for psykisk sårbare og vi har nu også Get2Sport og DIF’s Soldaterprojekt. Jeg forstår ikke, at der ikke investeres mere i Idræt for Sindet, udover de menneskelige gevinster lader det til jo til, at der også er en klar økonomisk gevinst ved det,” sagde administrerende direktør i DIF Morten Mølholm Hansen.

Hjerneforskeren Peter Lund Madsen forklarede på 45 minutter, hvordan det menneskelige hjerne fungerer, og sluttede af med, hvorfor den slags fællesskaber, som idrætsforeninger tilbyder, er en god idé.

”Kropslig bevægelse er en enormt effektiv måde at stoppe negative tanker, og så er noget af det mest effektive at snakke med nogen, som har haft det som en selv – og har fået det bedre”.

KL: Området er for hårdt spændt for

Kommunernes Landsforening var repræsenteret ved formand for Socialudvalget Joy Mogensen (A), som også er borgmester i Roskilde. Hun kan sagtens se værdien i idrætten for målgruppen, men mener, at området i kommunerne er presset økonomisk og derfor er der mange steder, hvor de vælger det fra.

”Der kommer flere og flere psykisk sårbare. Jeg kender ingen kommuner, hvor de ikke skal finde penge for at få næste års budget til at hænge sammen. Det giver måske ikke den store lyst til at satse på nye tiltag”, sagde Joy Mogensen.

Morten Mølholm Hansen fra DIF replicerede, at nogle gange er man nødt til at bryde vanetænkningen og ikke altid tage det sikre valg.

Som afrunding på konferencen lovede Yildiz Akdogan, som er Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget i Folketinget at invitere Inge Kappel Nielsen ind på Christiansborg igen for at fortælle bl.a. Sundhedsudvalget om Morsø-modellen.

Ministerbesøg i IFS-forening: Svært ikke at blive begejstret
Offentliggjort: 12.01.2018

Kæmperne er den største årsag til, at jeg har det så godt, som jeg har det i dag”, sådan lød en del af beretningen fra 55- årige Ulla Matzen, et ivrigt medlem af idrætsforeningen for psykisk sårbare, IF Kæmperne, da Børne- og socialminister Mai Mercado i dag besøgte foreningen.

Torsdag eftermiddag besøgte Børne- og socialminister Mai Mercado (C) en idrætsforening for psykisk sårbare på Nørrebro i København. Her fik hun syn for sagn, da flere medlemmer af idrætsforeningen, der slås med psykiske lidelser som depression, angst eller skizofreni, fortalte om, hvilken forskel idrætten har gjort for dem.

IF Kæmperne består af 412 medlemmer med psykiske vanskeligheder, og ministeren fik i dag en rundvisning og blev introduceret for medlemmer, frivillige og instruktører, der fortalte om idrætsforeningens arbejde:

"Det er svært ikke at blive begejstret over det, jeg har set i dag. Det fællesskab og det engagement, jeg har mødt i dag, det er ikke noget, man oplever i alle idrætsklubber. Vi ved fra forskningen, at idræt gør en stor forskel også for psykisk sårbare, og det har været helt fantastisk forrygende at se på nært hold", siger Børne- og socialminister Mai Mercado.

"I stedet for hospitalet tog jeg ned til Kæmperne"

Som psykisk sårbar kan man især have glæde af det fællesskab, den motion og den livsglæde, som foreningslivet giver, men de psykiske vanskeligheder kan også gøre det uoverskueligt at starte i en ordinær idrætsforening. For dem findes der foreninger, som IF Kæmperne i 35 danske kommuner, der kan få alle med i Foreningsdanmark.

Ulla Matzen, der har en personlighedsforstyrrelse og depression fortalte ministeren, hvordan idræt har kunnet hjælpe hende:

"IF Kæmperne har gjort hele forskellen. Jeg har været indlagt flere gange tidligere, og sidst jeg havde det rigtig skidt, valgte jeg at tage ned og dyrke motion i IF Kæmperne i stedet for at tage på hospitalet, og det endte med, at jeg ikke blev indlagt", siger hun.

Med besøget fra socialministeren håber Forbundsledelsesmedlem i DAI med ansvar for Idræt for Sindet, Mogens Damgaard, at IF Kæmpernes indsats kan inspirere andre kommuner i landet:

"Jeg håber meget, at hun har kunnet se værdien af denne her særlige indsats. Vi er i gang med at samarbejde med 35 kommuner om at fokusere på idræt for psykisk sårbare, og der er potentiale i alle de kommuner i at kunne lave de samme løsninger i de kommuner, og det kan ministeren hjælpe med at sætte fokus på, siger Mogens Damgaard.
Projektlederstilling i Bevæg dig for livet
Offentliggjort: 22.12.2017

Projektlederstilling hos Parasport Danmark

 

Vi søger

En erfaren projektleder til vores fællessatsning ’Idræt, handicap og inklusion’ under DGI og DIF’s fælles vision ’Bevæg dig for livet’.

Målgrupperne for arbejdet er borgere med handicap i bredeste forstand, både borgere med livslange handicap og borgere som har psykiske el. fysiske handicap i perioder af livet.

Du kan læse mere om projektet i linket på jobopslaget på vores hjemmeside – link: Parasport Danmark - projektbeskrivelse

 

Ansvarsområder

Dine hovedansvarsområder bliver:

-          Overordnet styring af projektet og status rapportering

-          Facilitering af samarbejde mellem konsulenter fra både organisationer og kommuner    

-          Opstart og udvikling af konsulentfunktioner i samarbejde med 10 kommuner under overskriften ’Idræt, handicap og inklusion’

-          Koordinere og organisere konsulentfunktionerne i forbindelse med

a)      uddannelsesvirksomhed over for fagpersonale indenfor handicap- og psykiatriområdet og kommunale forvaltninger med fokus på foreningsidrættens muligheder i relation til målgrupperne,

b)      information og støtte til idrætsforeningerne i forhold til muligheder og udfordringer i forbindelse med inklusion af målgrupperne

c)      uddannelsesvirksomhed i forhold til trænere og ledere i de særlige udfordringer der er i forhold til målgrupperne

d)      understøtte og oprette foreninger og hold til målgrupperne

e)      spotte ildsjæle på lokalt niveau

-          Endvidere bliver opgaven at styrke og udvikle det faglige samarbejde mellem DAI, Parasport Danmark og DGI’s landsforeninger.

Jobbet er en helt nyetableret stilling, hvor du i høj grad får mulighed for at præge dagsordenen, og derfor kræver det en pragmatisk og fleksibel indstilling, diplomatiske evner og styrke til at ’navigere i kaos’.

 

Kompetencer

-        Erfaring med projekt- og procesarbejde, herunder økonomi samt en relevant uddannelse,

-        Erfaring med arbejde på tværs i kommunale forvaltninger

-        Erfaring med og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation,

-        Evner til at motivere, inspirere og mobilisere andre

-        Kendskab til foreningslivet er et klart plus.

 

Vi tilbyder

-        Et meningsfyldt job i en spændende og travl organisation med mange gode og erfarne kollegaer

-        Et bredt netværk i idrættens verden

-        Projektansættelse i 3 år

 

Daglig arbejdsplads

Parasport Danmark, Team Syd, Vedelsgade 25, 4.sal, 7100 Vejle

Der må påregnes en del rejseaktivitet rundt i landet, ikke mindst til hovedkontoret i Idrættens Hus i Brøndby, ligesom mødevirksomhed udenfor normal arbejdstid vil forekomme.

 

Du refererer primært til Niels Christiansen, direktøren for Parasport Danmark, men du får en række samarbejdspartnere indenfor projekt Bevæg dig for livet:

-        Politisk styregruppe – DIF, DGI, Dansk Arbejder Idrætsforbund og Parasport Danmark

-        projektnetværk med ca. 15 projektledere fra øvrige dele af Bevæg dig for livet

-        Parasport Danmarks ledelse og teams, samt

-        en bred vifte af ansatte i de involverede organisationer.

 

Ansøgningsfrist: søndag d. 8. januar 2018

Løn: 35.597 kr. pr. måned, 11,4% pension + øvrige medarbejdergoder.

Ansøgningen sendes til: gol@parasport.dk

Anfør venligst ’Projektleder Parasport Danmark’ i emnefeltet.

Vi gennemfører samtaler: mandag d. 22. januar 2018 i Vejle.

Tiltrædelse: gerne 1. marts 2018.

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte direktør Niels Christiansen, mobil: 20820259 (e-mail: nch@parasport.dk), el. breddechef Søren Jul Kristensen, mobil: 20306088 (e-mail: sjk@parasport.dk)

26.06.2018 23. Idrætsfestival for Sindet 2018 i Vejle
29.06.2018 Krolf on Tour
09.07.2018 Ny Thorup Bane Mesterskabet 2018
20.07.2018 Klarup Open 2018
25.07.2018 Skalborg Open 2018
06.08.2018 Østerild Open 2018
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: