Find din region   Kontakt  
Viser nyhed:
Tidslinje over DAI´s historie  
Offentliggjort: 15.05.2019
Søndag d. 19. maj fylder DAI 90 år. Her kan du se, de vigtigste begivenheder i forbundets stolte historie.

1884

Den første egentlige arbejderidrætsklub Arbejderes Bicycle Club (ABS) stiftes.

 

1887:

Den første arbejderidrætsklub med rødder i fagbevægelsen Typografernes Idrætsklub, stiftes i Rømersgade 22 i København (hvor Arbejdermuseet nu har til huse).

 

1926:

Småklubbernes Sammenslutning i København, der var en sammenslutning af 33 fodboldklubber i Købehavn, bliver stiftet.

 

1929:

I februar 1929 - kort tid inden DAI’s stiftelse, bliver Arbejdernes Boldspil Union stiftet (stort set blot en navneændring hos Småklubbernes Sammenslutning).

 

DAI bliver stiftet 19. maj 1929 i Odense som en modorganisation til Dansk Idræts-Forbund. De ankepunkter DAI fandt hos DIF var følgende: De mange ledende militærpersoner indenfor DIF, kongedyrkelsen, den udemokratiske ledelse, forsømmelsen af masserne til fordel for eliten, konkurrenceræset og den borgerlige sports politiks indhold. DAI ville arbejde på, at alle fik mulighed for at dyrke idræt og på, at samtlige medlemmer tilknyttes socialdemo­krati­ets faglige og politiske organisationer. Daværende statsminister Stauning sendte den stiftende kongres en hilsen og satte stor pris på DAI’s stiftelse. Aage Hermann bliver valgt som forbundsformand.

 

1933:

DAI kommer på finansloven. Dette havde dog ingen stor økonomisk betydning - den store arbejdsløshed i 30-erne gjorde, at arbejderne ikke havde råd til at være medlem af en klub. DAI har intentioner om at arrangere gratis idræt for arbejdsløse, men har ikke økonomi til det. Det bliver i stedet DIF og organisationen ”Idræt for arbejdsløse”, der tager sig af dette.

 

1934:

Københavns, vel nok, første terrænløb bliver arrangeret af DAI i Hareskoven nord for København med deltagelse af 135 løbere og ca. 5.000 tilskuere.  Løbet blev åbnet for kvinder i 1959, hvor kvinderne skulle løbe 800 m sammen med herrernes oldboys-klasse. Sidste løb fandt sted midt i 1980’erne.

 

1937:

DAI deltager med 100 aktive i arbejder-olympiaden i Antwerpen. For at få råd til deltagelsen bliver der lavet et lotteri, hvor hovedgevinsten er en Nimbus motorcykel.

 

1937:

DAI gennemgår i 30-erne en afpolitisering, og i 1937 bliver der indgået forlig mellem DAI og DIF, idet det bliver vedtaget, at de to organisationers love kun må indeholde bestemmelser, som er nødvendige for udøvelse af idræt. DAI's officielle tilknytning til socialdemokratiet bliver fjernet.

 

1938:

Det lykkes at få stillet Idrætsparken til rådighed for en fodbold landskamp mod det norske arbejderidrætsforbund 3. juni 1938

Den første fagenes fest bliver afholdt 25. september i København, hvor DAI er på plads med dommere og ledere. De forskellige fag skulle til stor moro for et stort publikum kæmpe i diverse discipliner.

 

1939:

DAI lancerer, med inspiration fra udlandet, spillet netspil, der stort set svarer til nutidens volleyball. Spillet blev anbefalet som et meget velegnet spil som afslutning på gymnastiktimen. Volleyball kommer først officielt til Danmark omkring 1950.

 

1943:

I starten af 40-erne kommer DAI og DIF hinanden nærmere, og i 1943 bliver DAI optaget som specialforbund under Dansk Idræts-Forbund (Nuværende Danmarks Idrætsforbund).

 

1945:

DAI’s Nordjysk kreds, der har hjemsted i Aalborg, har planer om at et opvisningsstadion for fodbold og håndbold samt muligvis også en skydebane. Der skulle også indrettes kontor, bestyrelseslokale og en badmintonbane. Det første idrætsanlæg bliver dog først nok først en realitet i 2003, hvor den nuværende DAI Region Nordjylland stadig ”bestyrer” et idrætsanlæg på Åvej i Nørresundby.

 

1950:

På forårets sidste tipskupon kan man tippe på kampen mellem FKIF og B. Kammeraterne fra mesterrækken i København. Kampen kom i selskab med landskamp mellem Jugoslavien og Danmark.

 

I juli afholder DAI’s Københavnskreds, i samarbejde med De Unges Idræt (DuI) på Orø sin første børne- og ungdomsidrætslejr. Ønsket er at skaffe den københavnsske skoleungdom et landophold, hvor opholdet kan kombineres med noget idrætsinstruktion.

 

Den 15. marts bliver Erik Molander ansat som sekretær på DAI’s kontor. Stillingen var slået op i det officielle medlemsblad, og der blev lokket med en årlig gage på 7.800,00 kr. Erik var ansat frem til 1989, hvor DAI’s nuværende forbundssekretær Palle Thomsen overtager den daglige ledelse.

 

1953:

Bordtennisturneringen i København sætter rekord. Der deltager 56 hold, der skal spille sammenlagt 256 kampe.

 

1954:

Onsdag, den 29. december gæster de to østtyske mesterhold i håndbold BSV Motor, Rostock og BSV Einheit, Weimar København for at deltage i DAI’s stævne i Idrætshuset. Stævnet blev en enestående propaganda for DAI. Et fuldt Idrætshus og hele den københavnske presse blev vidner til nogle spændende kampe og håndbold af høj klasse.

 

DAI var blandt de første forbund, der optog idrætssamkvem med Østtyskland og helt frem til ”murens fald” var det idrætslige samarbejde med DDR en stor gevinst for mange aktive udøvere i DAI og i DAI’s foreninger. DAI og DDR’s idrætsforbund DTSB mødtes årligt for at lave bilaterale aftaler med udveksling af idrætsgrupper og trænere.

 

1956:

Forbundet overtager Københavns-kredsens initiativ med ungdomslejr, og afholder den første lejr i 12 dage i Borrevejlevig ved Roskilde Fjord.

 

1958:

Som et nyt islæt afholdes et separat ungdomslederkursus for unge i alderen 17-19 år. Dette nye islæt viste sig at være en stor succes. I 1969 blev det besluttet at flytte kursuscenter til Fuglsøcentret, hvor lejren siden er blevet afviklet hvert år. Den såkaldte Fuglsølejr udgjorde i mange år krumtappen i DAI’s uddannelse af børn og unge med det primære sigte at kunne kvalificere dem til at virke hjemme i foreningerne som trænere og ledere.

 

1959:

Mandag aften, den 3. august samles 20 forventningsfulde DAI’ere sig på Københavns Hovedbanegård for at rejse til Sovjetunionen. Et land, der mere end noget andet, kunne kildre nysgerrigheden hos en vesteuropæer. De fik en fantastisk og anerledes oplevelse af bl.a. åbningen af Spartakiaden med 50.000 idrætsfolk. Helt frem til ca. 1985 bød samarbejdet på utallige rejser samt besøg af idrætsfolk og trænere.

 

1961:

De gode samarbejdsrelationer til Sovjetunionen giver DAI mulighed for at hente nogle attraktive og stærke boksere til Danmark, og den 10. maj kan DAI i samarbejde med 3 bokseklubber afholde dansk-russisk boksestævne i K.B. Hallen. Stævnet bliver det første i en langrække stævner frem til det sidste stævne i 1992 i Aalborg.

 

1964:

Kredsenes håndboldturneringer er godt besat. København har 94 hold, og der er rækker for seniorer, ynglinge, juniorer, piger/drenge. 65 hold deltager i Fyns-kredsen turnering. 26 hold er med på Sjælland og 20 hold i Nordjylland.

 

1969:

Der opleves et kæmpeboom i tilgangen til håndboldturneringen i København. Der deltager 97 seniorhold og 87 ungdomshold; der skal spille ikke mindre end 1.124 kampe.

 

1971:

At få lov til at deltage i det israelske arbejderidrætsforbund Hapoel’s stort anlagte Hapoel Games er for mange den absolutte ”creme” for en aktiv idrætsudøver. DAI deltager med et herre – og et damehold i håndbold, der oplever en åbningsceremoni med 50.000 tilskuere og fornemmelsen af at være med til OL. Ved de kommende games fik flere idrætsgrene i DAI mulighed for at deltage.

 

1973:

Efter flere års forgæves forsøg på at opnå tilskud fra Undervisningsministeriet lykkes det at modtage en bevilling fra ministeriet, der gjorde det muligt at ansætte Jørgen Møller som DAI’s første konsulent.

 

1982:

DAI starter så småt nogle tiltag op med tilbud om idræt om dagen til ledige, skifteholdsarbejdere og andre, der har fri i dagtimerne.

 

DAI begynder at arrangere idræt som en del af fagforbundenes medlemsarrangementer. Dette eksempelvis ved Dansk Metal’s ungdomstræf i juli, hvor 700 lærlinge var samlet på Bornholm, og hvor DAI stod for en fodboldturnering.

 

1983:

DAI er blandt initiativtagerne til en videnskabelig undersøgelse af den trivselsskabende effekt ved regelmæssig motion. ”Idræt og motion i dagtimerne” blev DAI’s forsøgsmodel til udnyttelse af undersøgelsens resultater. Idéen er en oplagt mulighed for at aktivere mange arbejdsløse og personer, der har fri i dagtimerne. Det første projekt bliver etableret i Odense 21. marts, og siden hen kom der også et projekt i København (I 1987 havde det 400 deltagere på 30 ugentlige hold).

Idræt om dagen blev senere hen ‘organiseret’ i FMI (Foreningen til Fremme af Motion og Idræt i dagtimerne). Projektet bliver startskuddet til DAI’s senere initiativer med at skabe idrætstilbud til borgere, der ikke føler sig tiltrukket af de eksisterende tilbud.

 

1985:

I anledning af det internationale ungdomsår tager DAI, LO og fællesorganisationernes ungdomsudvalg initiativ til et landsdækkende fredsløb 1. juni under navnet ”Løb for livet – løb for fred”. Det var tænkt som en éngangsbegivenhed, men i 1986 går DAI sammen med ”Idræt for Fred” og AIK, København om at arrangere stafetløb i Københavns centrum. Løbet fortsatte i en årrække.

 

1987:

Med illustratoren Jesper Hummeluhr’s sportstaske med rekvisitter og med sloganet ”En verden af gode oplevelser” samt en dybdegående analyse af DAI’s styrke og svagheder bliver der lagt en ny strategi for DAI med vægten lagt på en offensiv overfor arbejder – og fagbevægelsen samt de idrætssvage borgere.

 

1990:

DAI laver det første projekt med Idræt i boligområderne i boligbebyggelsen Vapnagård i Helsingør, hvor der også stiftes den første såkaldte ’nærforening’. Idéen tages op fra en prisbelønnet opgave om fremtidens idrætsforening til DIF’s breddeidrætsudvalg i 1986.

 

DAI får for første gang valgt en person ind i ledelsen i det internationale arbejder – og amatøridrætsforbund CSIT.

 

1991

DAI’s første familieidrætslejr bliver afholdt på Agersø i Storebælt, hvor ca. 130 deltagere fik nogle gode dage sammen med forskellige idrætter.

 

Som et led i at fastholde de ungledere, der uddannes på den årlige Fuglsølejr afholdes det første ungdomsidrætstræf på en nedlagt skole på Møn. Fra 1992 og nogle år fremover bliver træffet afholdt i Fjerritslev i Nordjylland.

 

Dart starter som ny idrætsgren i DAI, begyndende i Fyns-kredsen. De første DAI-mesterskaber i dart bliver spillet i 1994 i Odense.

 

1993:

Efter, at der i en årrække har været et stigende antal episoder og sammenstød mellem etniske danskere og nydanskere under fodboldkampe i København afholdes der et kulturelt og sportsligt arrangement 30. maj under navnet ’Fodbold på tværs af nationaliteter’ med deltagelse af 300 spillere samt familiemedlemmer.

 

DAI er vært for den første og eneste ”CSIT Olympic Family Camp” 31. juli – 7. august i Ballerup. Erfaringerne fra DAI’s egne familieidrætslejre og SiD’s stort anlagte familiesommerlejre skal forenes i en international familiesommerlejr. 9 lande med tilsammen 200 deltagere får i en forrygende uge.

 

1993

De første spæde trin med ældreidræt bliver taget. I fællesskab med Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) og Odense Universitet afholdes en ældreidrætskonference 5.-7. september med repræsentanter fra ældreorganisationer, kommuner, idrætsorganisationer, fysioterapeuter samt repræsentanter fra 15 lokalområder, der er i færd med at iværksætte ældreidræt.

 

1994

I efteråret afholder DAI, Dansk Firmaidrætsforbund og Odense Universitet det første tværidrætslige instruktørkursus i ældreidræt. DAI nedsætter et udvalg for ældreidræt.

 

1995

DAI indgår en samarbejdsaftale med DIF om at få iværksat ældreidræt 10 forskellige steder i landet og i forskellige former for byer: Landsbyen, købstaden og storbyen.

Samme år arrangerer DAI, DGI og LO Faglige Seniorer Danmarks første ældreidrætstræf, der samler 1.500 ældre i Frederiksborghallen ved Hillerød med opfordringen: ”Ud på gulvet, du gamle”.

 

Der gennemføres et pilotprojekt med boligidræt i tre kommuner i København (Ballerup, Herlev og Gladsaxe). Erfaringerne fra dette projekt danner grundlag for et udvidet projekt i Københavns amt - med start i 1996.

 

1996:

Gennem initiativet med boligidræt får man den erfaring, at der er brug for lettilgængelige idrætstilbud til personer med psykiske vanskeligheder. På baggrund af en henvendelse fra DIF tager DAI opfordringen op med henblik på at skabe idrætstilbud til sindslidende landet over. En ny sten var nu lagt i forlængelse af de andre initiativer med etablering af idrætstilbud til socialt svage grupper og den første idrætsfestival afholdes i Vejle.

 

En ny breddekonsulentordning i DIF giver mulighed for at have fire idrætskonsulenter i DAI samt særlige konsulenter for ældreidræt, Idræt for sindslidende samt boligidræt.

 

1997:

De første bowlingstævner i DAI afholdes i København og Slagelse.

 

1998:

DAI forsøger sig, dog uden den store succes, med en stort anlagt sportsfestival i Odense i Pinsen med det formål at samle de mange idrætter og såkaldte ”projektområder” i et og samme arrangement for at vise den mangfoldighed af idræt, der foregår i DAI.

 

For at få sat ekstra skub i lanceringen af den nye idræt Futsal afholdes der i København i februar de første CSIT – mesterskaber i Futsal (der på dette tidspunkt blev kaldt Indoor Soccer). Med deltagelse af 10 lande blev mesterskaberne en stor succes.

 

I Vig på Sjælland deltager ca. 100 børnefodboldhold i DAI’s fodboldstævne med tilbud til børnene og deres forældre om en god social oplevelse.

 

2001:

Initiativet med ældreidræt var i første omgang rettet mod friske selvhjulpne ældre men bliver udbygget til også at omfatte mindre mobile ældre med aktiviteter som stolemotion i hjemmet, på plejehjem og i foreningen.

 

90 ældre tager imod tilbuddet om en vinteraktivitetstur til Norge.

 

2002:

DAI er vært for det første seminar i ældreidræt inden for CSIT. I seminaret er der deltagere fra syv lande, der giver hinanden gensidig inspiration til ældreidræt, og der aftales elementer til et kommende internationalt samarbejde.

 

2003:

Sammen med Dansk Gymnastik Forbund tager DAI initiativ til at lancere stavgang i Danmark, og der opleves en kæmpe boom.

 

’Motion for Livet’ starter som et pilotprojekt i november. Pilotprojektet foregår i 6 kommuner i 2 amter i 2003 og 2004. Målgruppen er inaktive og sårbare på 35 +.  Projektet fortsætter i en årrække og afsluttes i 2008.

 

2004:

DAI har 75 års jubilæum, der bl.a. markeres med et jubilæumsstævne i Fredericia med håndbold, karate, 7-mands, håndbold, bowling, dart og stolemotion.

 

2005:

I sommeren 2005 starter et nyt initiativ op: ”Hjemmetræning”, der tager over dér, hvor stolemotionsprojektet stopper for de svage mindre mobile ældre.

 

2007:

DAI’s mangeårige organisatoriske opdeling i 4 kredse bliver ændret til en opdeling i 5 regioner. En ny organisatorisk enhed ”DAI Region Midtjylland” opstår således.

 

Den største enkeltstående aktivitet er fortsat fodbolden i København, hvor der spilles ca. 4.500 kampe i udendørsturneringen. Med en omskrivning til det sundhedsmæssige aspekt kan man godt sige, at fodbold i København sørger for, at over 10.000 voksne mænd får motion en gang om ugen.

 

2008:

DIF og DGI har planer om at lave en fusion i den nye organisation ”Danske Idrætsforeninger”, hvor DAI og KFUM’s Idrætsforbund ikke indgår, og anses som ”overflødige” i dagens Danmark. Heldigvis blev planerne stemt ned af specialforbundene i DIF.

 

Krolf bliver det nye spil i DAI og viser sig at have en kæmpe stort potentiale. Spillet er en krydsning mellem kroket og golf.

 

DAI’s seniorer får gavn af tilbuddene hos CSIT. En lille gruppe seniorer deltager i en uges senioridræt i forbindelse med et stort tværidrætsligt sportsstævne i Rimini i Italien under navnet ’CSIT World Sports Games’ sammen med DAI’s deltagere i fodbold og tennis.

 

2010:

Der udgivet et lille hæfte indeholdende idéer til, hvordan man kan bruge naturen som motionsrum. I samarbejde med DIF laves 25.000 eksemplarer, og der afholdes instruktørkurser.

 

Med involvering i velgørenhedscykelløbet Cykel for sagen fra Varde til Skagen tages der så små fat i motionscykling; i første omgang inden for Idræt for sindet.

 

2015:

De to første certificeringer af senioridrætscentre ser dagens lys i hhv. Kolding og København. Siden hen er der kommet en lang række flere til, og det viser sig at være et eftertragtet tilbud i mange kommuner.

 

2015:

Det første DIF anerkendte DM i en idrætsgren i DAI bliver en realitet i september i Skanderborg, hvor de første DAI’ere i historien får hængt en DIF DM medalje om halsen som vindere af DM i krolf.

 

2017:

I Frederikssund Kommune ligger det socialpsykiatriske bosted Klintegården, der får Danmarks første idrætscertificering.

 

2019:

DAI får tildelt prisen som ’Årets specialforbund 2019’ efter en afstemning på DIF’s årsmøde 4. maj blot to uger før 90 års fødselsdagen 19. maj.

 

 

 

Palle Thomsen

14. maj 2019

  
17.09.2019 Møde forbundsledelsen og personale
19.09.2019 Møde - Regionsledelsen
24.09.2019 Krolf Komsammen for klubber i Brønderslev Kommune
28.09.2019 DM Krolf 2019
28.09.2019 DM Krolf 2019
04.10.2019 DIF Budgetmøde
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: