Find din region   Kontakt  
Viser nyhed:
Undersøgelse af frafaldne medlemmer  
Offentliggjort: 25.10.2018
- HVILKE BARRIERER OPLEVER VOKSENMEDLEMMER FOR DERES FORENINGSAKTIVITET.
Dette er en undersøgelse af frafaldne voksenmedlemmer fra foreninger tilknyttet Badminton Danmark, Danmarks Bowling Forbund, Danmarks Cykle Union, Dansk Judo & Ju-Jitsu Union, Dansk Tennis Forbund og Dansk Triatlon Forbund. Formålet er at blive klogere på, hvorfor deres medlemmer stopper i foreningerne, og hvad der kan få dem til at starte igen.
Rapporten består udover et kort metodeafsnit af to hovedafsnit; et afsnit der beskriver og analyserer generelle og tværgående tendenser for frafald i idrætten, og et afsnit der indeholder selvstændige beskrivelser og analyser hvert enkel af de seks medvirkende specialforbund.
Undersøgelsen ligger i forlængelse af DIF’s politiske program, hvor det betones, at ”… 10 specialforbund skal have indgået udviklingsprojekter, der fokuserer på at rekruttere tidligere udøvere af den pågældende idræt.” DIF ønsker desuden, at ”DIF og specialforbundene opnår større kendskab til nuværende og potentielle medlemmers karakteristika, ønsker til idræt/motion samt barrierer for deltagelse. Det kan bidrage til, at foreningerne i højere grad tænker i specifikke målgrupper (inaktive, forældresegmentet, kvinder/mænd, alder, ny-eller senstarter etc.), samt i udviklingen af de eksisterende samt nye aktiviteter i foreningerne.” (DIF’s anbefalinger på voksenområdet)
Undersøgelsens fokus på reaktivering af frafaldne medlemmer støtter desuden op om DGI og DIF’s fælles vision Bevæg dig for livet, hvor reaktivering og aktivering af inaktive er vigtige elementer i at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

  
24.11.2018 Senioridræt - 3 trin rabat om fødder
25.11.2018 Tur til Playitas
25.11.2018 Bowling - stævne 3
26.11.2018 Førstehjælpskursus for frivillige idrætsinstruktører (Frist 20. nov. )
27.11.2018 Møde i forbundsledelsen
03.12.2018 Fodboldmøde - region Hovedstaden
26.11.2018 Førstehjælpskursus for frivillige idrætsinstruktører (Frist 20. nov. )
15.01.2019 Fysisk Aktivitetskonsulent uddannelse Januar 2019 (Tilm. frist 1. december)
Navn:
E-mail: