Find din region   Kontakt  
Viser nyhed:
DAIs Frivillig-dag i Haderslev  
Offentliggjort: 19.10.2017
Er du frivillig i Dansk Arbejder Idræt (DAI)?
- og vil du gerne vide mere om hvad det frivillige arbejde går ud på?
Vil du vide mere om muligheder i den organisation, du er en del af?
Og har du lyst til at møde nogle af de andre DAI-frivillige i dit område, så du får et netværk at trække på?
Så må du simpelthen deltage i DAI’s frivillig-dag i Region Syddanmark.

Lørdag den 25. november 2017 kl. 10-15.30.
Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev

Praktiske oplysninger:
Forbundet betaler udgifter til undervisere, materialer og forplejning.

Evt. spørgsmål kan rettes til:
Sonja Søe Bergmann, formand for DAI’s Uddannelsesudvalg, ssb@konventum.dk eller mobil 51 55 36 90 eller Lisbeth Crafack, idrætskonsulent, lisbeth@dai-sport.dk eller mobil 20 45 91 69.

Hvem kan deltage?:
Det kan frivillige i foreningsarbejdet under DAI Region Syddanmark.

Tilmelding:
Tilmelding foregår nederst på siden og sidste frist for tilmelding er senest den 17. november 2017.

På dagen deltager endvidere, Jørn Tang, Formand for DAI Region Syddanmark), Peter Rasmussen, Forbundsledelsen/Idrætsudvalget, Thomas Ahrentz, idrætskonsulent.

Program:
09.30 Mulighed for kaffe, the og lidt brød.
10.00 Velkomst v/ Jørn Tang, Regionsledelsen og Sonja Søe Bergmann, Forbundsledelsen.
10.05 Introduktion til dagens program.
10.15 Hvem er ”de andre” i lokalet? – en kort præsentationsrunde.
10.45 Hvad vil det sige at være frivillig i DAI?
– oplæg om det lidt ”tørre” men vigtige organisatoriske bagland i DAI.
Hvor kan foreningerne søge om hjælp til hverdagens udfordring i foreningsarbejdet, hvordan stifter man en forening, herunder emner som vedtægter og folkeoplysningsloven.
Flere medlemmer; ja, tak, men hvordan?
Oplæg og udveksling af ideer til rekruttering af nye medlemmer - og fastholdelse af nuværende medlemmer. Hvordan skabes en DAI holdånd? Hvordan holder vi kontakten til netværket ( andre foreninger) og hvordan sikrer vi at nye klubber kommer til etc.
Spørgsmålene står næsten i kø. Vi glæder os til at se dig og din forening, til en dag, hvor fokus er på frivillighed, i en verden af gode oplevelser.
Arbejdsformen vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde og dialog.
12.30 Frokost
13.15 Rundvisning på idrætscentret
- husk overtøj og et par gode gå-sko, da vi også skal en tur rundt på udearealerne.
14.00 Kaffe /the/brød
14.15 Idrætten i Haderslev kommune
- et oplæg med fokus på generelle samarbejde mellem idrætsforening og kommune, og konkret mellem Haderslev kommune og DAI foreninger.?
Oplæg og dialog med en kommunalpolitiker fra Kultur, fritid - og idræt i Haderslev kommune
15.00 Afrunding af dagen v/ uddannelsesudvalget
15.30 Tak for i dag
– i en verden af gode oplevelser.

Hent invitationen her
  
27.10.2018 Bowling - stævne 2
27.10.2018 Zumba-event i Randers
02.11.2018 Møde i samarbejdsudvalget
07.11.2018 IFS Efteruddannelsesdage for koordinatorer og idrætsmedarbejdere
07.11.2018 Efteruddannelsesdage for idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere (Tilmeldingsfrist 24. ok.)
10.11.2018 Senioridræt - Inspirationsdag for undervisere og andre bevægglade seniorer
07.11.2018 Efteruddannelsesdage for idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere (Tilmeldingsfrist 24. ok.)
15.01.2019 Fysisk Aktivitetskonsulent uddannelse Januar 2019 (Tilm. frist 1. december)
Navn:
E-mail: