Find din region   Kontakt  
DAI Kongres 2017 - Tilmelding


Dansk Arbejder Idrætsforbund indkalder hermed til sin 42. kongres, der afholdes lørdag, den 11. november 2017 på Dalum Landbrugsskole i Odense

Kongressen er DAI’s højeste myndighed og afholdes hvert 3. år.

DAGSORDEN / PROGRAM:

Ankomst og indskrivning fra kl. 10.00
Kongressen åbnes kl. 11.00

Beretninger
Regnskaber og budgetter

Indkomne forslag
Vedtagelse af arbejdsprogram

Valg af forbundsledelse, kritiske revisorer og appeludvalg
Eventuelt

FØLGENDE HAR RET TIL AT DELTAGE:

a) 2 repræsentanter for bestyrelsen i hver ordinær medlemsforening (med stemmeret). Repræsentanterne skal være medlem af den forening, de repræsenterer, men behøver ikke at være bestyrelsesmedlem.

b) 6 repræsentanter for hver regionsledelse (med stemmeret).

c) Medlemmer af forbundsledelsen (med stemmeret).

d) Ekstraordinære medlemmer (med 1 person uden stemmeret).

e) Suppleanter til forbundsledelsen, kritiske revisorer, kritisk revisorsuppleant, medlemmer af appeludvalget, suppleant til appeludvalget (alle uden stemmeret).

f) Medlemmer af udvalg nedsat af forbundsledelsen (uden stemmeret).

KONGRESSENS LOVGRUNDLAG:

Der henvises til DAI’s vedtægter § 8 (se de sidste sider).

KONTINGENTFORHOLD OG MEDLEMSREGISTRERING:

Foreninger skal have betalt forfaldet kontingent og må ikke have forfalden gæld til hverken forbund eller region, og skal have ladet sig registrere hos Danmarks Idræts-forbund som medlem af DAI i medlemsregistreringen opgjort i 2017. Sidste betingelse gælder ikke ekstraordinære medlemsforeninger samt foreninger, der er optaget efter 1. januar 2017.

TILMELDING:

Tilmelding til kongressen skal ske senest 13. oktober 2017 via nedenstående formular.

FORSLAG:

Forslag, der ønskes behandlet på kongressen; herunder forslag til kandidater til forbundsledelsen skal være forbundskontoret i hænde senest 29. september 2017.

Sendes på e-mail til: dai@dai-sport.dk

Modtagne forslag vil blive meddelt regioner og foreninger senest 5 uger før kongressen tillige med budget for 2018, skitsebudgetter for 2019 og 2020 samt forslag til arbejdsprogram for kommende kongresperiode. Kongresmaterialet og praktiske oplysninger vil blive sendt til deltagerne ca. 14 dage inden kongressen.

GRATIS DELTAGELSE I KONGRESSEN:

Deltagelse i selve kongressen er gratis. Der bydes på morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe samt madpakke til hjemrejsen.

TRANSPORTUDGIFTER:

Udgift til transport dækkes med 50 % af taksten for billigste offentlige transportmiddel.

Forening/Ekstraordinært medlem
Deltagernavn
Adresse
Postnr.
By
Region
Tlf.-Mobil
E-mail
Funktion i forbundsledelse, regionsledelse, udvalg etc.
21.08.2017 Regionsmesterskab Individuel 2017
25.08.2017 Puljevinderfinale krolfturnering
26.08.2017 Invitation til åbne Regions mesterskaber i Krolf i Region Sjælland!
29.08.2017 Stol på Idræt 2 - Aug. - Brøndby (Tilmeldingsfrist 14. aug.) KURSET ER AFLYST
29.08.2017 Kursus - Stol på Idræt 2 i Brøndby
29.08.2017 Idrætsmøde
18.09.2017 Instruktøruddannelse, Trin 1 - (Sept./okt. 17)
23.09.2017 Mountainbike Camp for hele familien (Tilmeldingsfrist 15. sept.)
23.09.2017 Selvtræner Fitness kursus 60+ - September -Taastrup (Tilmeldingsfrist 5. sept.)
08.11.2017 Efteruddannelsesdage for idrætskoordinatorer og idrætsmedarbejdere (Tilmeldingsfrist 9. oktober)
Navn:
E-mail: