Find din region   Kontakt  
<
IFS - Fysisk Aktivitetskonsulent uddannelse
26.07.2016

Fysisk Aktivitetskonsulent uddannelse.


Se kursusprogrammet for 2016 her og kontakt idrætskonsulent Lisbeth Crafack, hvis I er interesserede i uddannelsen - kontaktinformation findes nederst på siden.

DAI har fra 2012 overtaget denne uddannelse fra Sinusliv.dk.  

Selve uddannelsen har baggrund i projekt ”Fysisk aktivitet i sygehusvæsenet”. Formålet med projektet har været at styrke brugen af fysisk aktivitet i forebyggende og behandlende øjemed for psykiatriske patienter. I 2005-6 blev et udviklingsprojekt igangsat på fire modelafdelinger. På baggrund af erfaringerne fra modelprojektet, udbød Sundhedsstyrelsen i foråret 2007 midler til medfinansiering af nye sygehusafdelinger der gerne ville implementere fysisk aktivitet, herunder have uddannet en fysisk aktivitetskonsulent. 21 psykiatriske afdelinger over hele landet fik tildelt midler og har været i gang med at integrere fysisk aktivitet mere systematisk i hverdagen. De er blevet hjulpet på vej af de fysisk aktivitetskonsulenter der blev uddannet i forbindelse med modelprojektet. Sundhedsstyrelsen har fået evalueret implementeringen og samlet erfaringerne i en evalueringsrapport. Se link til rapporten og yderligere information nederst.  

Kursusindhold

Kursets formål er at sikre, at der findes fagligt velkvalificerede konsulenter, som med udgangspunkt i et stærkt bagland kan facilitere implementeringen af fysisk aktivitet på arbejdspladser og i sundhedssektoren via uddannelse af nøglepersonale.
Erfaringer med implementering af mere fysisk aktivitet i hverdagen.
Kursisterne vil opnå kendskab til implementeringsprojekter fra andre dele af landet.
Der vil blive lagt vægt på erfaringer fra områder nært beslægtet med kursisternes eget miljø. Der vil blive lagt særlig vægt på de af Sundhedsstyrelsen evaluerede modelprojekter. Procesorienteret tilgang til forandringsledelse er en af kursets hjørnesten.
Kursisterne undervises i at anvende simple redskaber, der skal sikre at de kan forestå en proces, hvor procesdeltagerne selv udvikler konceptet for mere fysisk aktivitet i hverdagen. På dette kursus er det en hjørnesten i tilgangen til lokale forandringer, at forandringerne drives af personalet på det sted hvor forandringen skal ske. Afdækning af muligheder og begrænsninger.
Kursisterne opnår kompetencer til at kunne se anderledes på brug af ressourcer og fysiske rum.
Tilbagevendende temaer er gående møder; brug af f.eks. opholdsrum til fysisk aktivtet; indbygning af fysisk aktivitet i dags-, eftermiddags og aften programmer; personaledeltagelse i fysisk aktivitet osv.
Udarbejdelse af handleplaner.
Kursisten opnår erfaring med hvilke elementer der bør være i en handlingsplan samt hvordan ansvarlighed overfor planens udførelse sikres.
Pædagogik ved efter- og videreuddannelsesforløb for voksne.
Kursisterne trænes i at indgå i åbne dialoger, stille åbne spørgsmål samt at udnytte den viden der findes på stedet hvor forandringen skal foregå. Monitoreringsredskaber ved implementering af fysisk aktivitet.
Kursisten opnår kendskab til hvordan man på forskellige måder kan kvalitetssikre en forandringsproces.
Muligheder for vidensopdatering.
Kursisten opnår kompetence til at kunne opsøge relevant information i relation til det specifikke sted hvor en implementering gennemføres.

Undervisere

Gennemgående undervisere på næste kursus vil vær Jan Svensson, Cand. Scient. Ph.D. Idræt med ansvar for kobling til psykiatrien samt Nikolai Nordsborg, Cand. Scient. Ph.D. Idræt med ansvar for undervisningsteknik og kvalitetssikring.

Desuden vil flere forskellige specialister dele ud af deres erfaring med fysisk aktivitet i psykiatrien.

Kursusbevis

 DAI udsteder et kursusbevis for bestået kursus når de 2x2 dage er gennemført tilfredsstillende, og når kursisten har gennemført en tilfredsstillende implementering af mere fysisk aktivitet i dagligdagen på en relevant arbejdsplads.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig eller dine medarbejdere til næste kursus på vores hjemmeside, www.dai-sport.dk, under ”Kurser”.

Yderligere informationer

For yderligere informationer om denne uddannelse, er du velkommen til at kontakte idrætskonsulent, Lisbeth Crafack på tlf. 20 45 91 69 eller e-mail, lisbeth@dai-sport.dk.

 

Læs om det oprindelige projekt på:
http://www.sst.dk/psykiatriogfysiskaktivitet

Læs Sundhedsstyrelsens evaluering af Fysisk Aktivitetskonsulenterne:
http://www.sinusliv.dk/files/sinusliv/pdf/SST_FAKeval.pdf

_________________________________________

Baggrund

Sundhedsstyrelsen har som led i sit Folkesygdomsprojekt gennemført projektet ”Fysisk aktivitet i sygehusvæsenet” modelindsats på psykiatriske afdelinger.

Formålet med modelprojektet var at styrke brugen af fysisk aktivitet i forebyggende og behandlende øjemed for psykiatriske patienter på fire modelafdelinger.
På baggrund af erfaringerne fra modelprojektet, udbød Sundhedsstyrelsen i foråret 2007 midler til medfinansiering af nye sygehusafdelinger der gerne ville implementere fysisk aktivitet eller have uddannet en fysisk aktivitetskonsulent.

23 psykiatriske afdelinger har fået tildelt midler og er nu i gang med at få fysisk aktivitet mere systematisk ind i hverdagen.
De bliver hjulpet på vej af de fysisk aktivitetskonsulenter der allerede er uddannet indenfor fysisk aktivitet i psykiatrien.
Sundhedsstyrelsen vil lave en mindre evaluering af implementeringen og erfaringerne med fysisk aktivitetskonsulenterne i løbet af 2009.

Læs mere om modelprojektet på www.sst.dk/psykiatriogfysiskaktivitet

Erfaringer fra modelprojekt Sundhedsstyrelsen har udgivet en række publikationer fra modelprojektet som anvendes i uddannelsen af fysisk aktivitetskonsulenterne.
Læs nogle af publikationerne her:
http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CFF/Fysisk_aktivitet_psyk/Evaluering_FysAktiv_psyk.pdf

Læs mere

Læs mere om modelprojektet på www.sst.dk/psykiatriogfysiskaktivitet

Artikler

Der er efterhånden mange lokale erfaringer med implementering af mere fysisk aktivitet i dagligdagen

Læs nogen af dem:

Læs om Helle's erfaringer fra modelprojektet på Bornholm i en artikel fra Ergoterapeuten (http://www.etf.dk/ergoterapeuten/), December 2006. Helle var "tovholder" i modelprojektet, hvilket er forløberen for Fysisk Aktivtetskonsulenterne.

Deltagerpris:
Kontakt konsulent Lisbeth Crafack for information.
Tlf: 20 45 91 69

    
  
19.08.2019 Regionsmesterskab Krolf Individuel
28.08.2019 Seniorcamp 2019
28.08.2019 Årsmøde Dart
29.08.2019 CSIT ExCom
30.08.2019 Puljevinderfinalen Holdturnering
06.09.2019 DAI Beach Party 60+
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: