Find din region   Kontakt  
<
Generelt - Bliv medlem af DAI
08.05.2019

Artikler: DAI_logo_med_navn.jpgBliv medlem af DAI

Bliv selv DAI'er - og få del i alle oplevelserne. Over 900 foreninger er i dag medlem af DAI, men der er altid plads til flere.

DAI's medlemsforeninger dækker i dag bl.a. idrætsgrenene, krolf, bowling, inde- og udendørs fodbold, gå-fodbold, futsal, cross-boule, dart, tennis, motionscykling og mountainbike, karate, bordtennis, senior gymnastik, petanque, stavgang, tennis, cachiball, floorball, volleyball fitness, billard og meget mere.

Inden for disse, såvel som andre idrætsgrene, indbyder vi nye foreninger og privatpersoner til at være med i fællesskabet.

DAI giver gerne en hånd ved start af nye foreninger, også hvis behovet er til stede inden for andre idrætsgrene.

 

Hjælp til udfyldelse

Der er nogle krav til foreningen som skal være opfyldt, inden den kan blive medlem af DAI og efterfølgende bliver godkendt af Danmarks Idrætsforbund. I kan hente al informationen i nedenstående folder, eller læse videre herunder.

* Folder - Sådan bliver I medlem ?

Eksisterende foreninger:

- DAI standardskema for optagelse af nye foreninger udfyldes med foreningens navn, postmodtager, m.v. Skema kan hentes her: Optagelsesskema - foreningsmedlemsskab

- Bagsiden udfyldes med foreningens bestyrelse, deres hverv, adresse, tlf. m.v.  

- Herefter fremsendes dette skema samt klubbens vedtægter til godkendelse i den lokale region.

- Det er vigtigt, at det af formålsparagraffen i foreningens vedtægter fremgår, at idræt og/eller motion er foreningens primære formål.

Etablering af en ny forening:

- Foreningen skal stiftes ved, at der indkaldes til en stiftende generalforsamling.

- Her vælges en bestyrelse, vedtægter godkendes m.v. ( Standardvedtægter kan hentes her:
DAI Standardvedtægter 
 eller kontakt en af vores konsulenter, som kan give råd og vejledning om oprettelse af en ny forening)

- Foreningen er herefter klar til at blive optaget i DAI. For at blive godkendt som ordinært medlem af DAI og Danmarks Idrætsforbund som forening, er der nogle krav til foreningens vedtægter, som skal være overholdt:

- Det er vigtigt, at det af formålsparagraffen i foreningens vedtægter fremgår, at idræt og/eller motion er foreningens primære formål.
 

- Der skal være mulighed for, at foreningen kan optage enhver person, der anerkender foreningens love og bestemmelser.

- Der skal afholdes generalforsamling, hvor medlemmerne har mulighed for at komme til orde og få medindflydelse på valg til bestyrelse m.v.

- Foreningens bestyrelse skal bestå af mindst tre personer. Normalt en formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.

- Medlemmerne betaler kontingent.

Til slut skal I som ny forening udfylde nedenstående skema og sende til den region, som foreningen hører under. Adresserne står på skemaet:

* Optagelsesskema - foreningsmedlemsskab

 

Bliv ekstraordinært medlem

I DAI er der også mulighed for at blive optaget som ekstraordinært medlem. De der har denne mulighed, er normalt institutioner, væresteder, bosteder, m.m. som ikke er en forening eller som ikke har mulighed for at stifte en forening, med egen bestyrelse og vedtægter. Kontingent for et ekstraordinært medlemsskab er ligeledes 600 kr. om året.
Her har man så mulighed for at deltage i kurser og aktiviteter, men ikke i de løbende turneringer.

For at blive medlem skal foreningen udfylde nedenstående skema og sende til DAI’s forbundskontor i Brøndby. Adressen står på skemaet:

* Optagelsesskema - Ekstraordinær Senior medlem
* Optagelsesskema - Ekstraordinær IFS medlem

 

BEMÆRK:

DAI gør opmærksom på, at ved indmeldelse, vil jeres persondata blive opbevaret i vores datasystem og I vil med jævne mellemrum modtage information om aktiviteter, kurser m.v. i forbundet. Ved indmeldelse giver foreningen dermed samtykke til ovenstående.


    
  
17.09.2019 Møde forbundsledelsen og personale
19.09.2019 Møde - Regionsledelsen
24.09.2019 Krolf Komsammen for klubber i Brønderslev Kommune
28.09.2019 DM Krolf 2019
28.09.2019 DM Krolf 2019
04.10.2019 DIF Budgetmøde
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: