Find din region   Kontakt  
<
Generelt - Arbejdsprogram for DAI - 2014-17
02.12.2014

Arbejdsprogram for Dansk Arbejder Idrætsforbund 2014 - 2017

DAI prioriterer idræt, der gør en forskel i den danske idrætsverden

DAI udbyder landsdækkende og regionale idrætstilbud, som giver medlemsforeningerne et tilhørsforhold til DAI

 • Understøtte stævne- og turneringsformer til gavn for medlemsforeningerne
 • Videreudvikle vores idrætstilbud i samarbejde med medlemsforeningerne
 • Satse på nye aktiviteter målrettet ungdom og arbejde på at få ungdommen med i eksisterende aktiviteter
 • Udvikle og udbyde tilbud om uddannelse af ledere, trænere, dommere og udøvere

DAI organiserer som tværidrætsligt forbund i Danmarks Idrætsforbund idrætstilbud, der sikrer medlemmerne en livslang aktiv idrætsudvikling

 • Arbejde for, at DAI består af en bred vifte af idrætsaktiviteter med en solid selvbærende frivillig lederskare, og som er forankret i medlemsforeninger
 • Være opmærksom på tendenser i tiden, sådan at nye aktivitetsområder kan være med til at sikre livslang idræt i DAI
 • Indgå relevante partnerskaber med foreninger, kommuner, Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og andre interesserede organisationer om livslange idrætsforløb

DAI er fremsynet i udviklingen af turnerings-, stævne-, trænings- og organisationsformer i Danmark

 • Udvikle og gennemføre turneringer og stævner tilpasset nuværende og nye medlemmer
 • Udvikle vores interne struktur så den bliver mere fleksibel og omstillingsparat til gavn for det lokale frivillige engagement

DAI skal være et godt og sjovt sted at være frivillig leder

 • Satse på øget brug af lederuddannelser på alle niveauer i organisationen
 • Være opmærksom på rekruttering, fastholdelse og udvikling af nye ledere, med det formål at sikre den frivillige indsats
 • Udvikle klare arbejdsgange, der gør det lettere at være og blive frivillig leder
 • Som arbejdsplads sikre godt samspil mellem frivillige ledere og medarbejdere

 

DAI er bevidst om vores sociale ansvar og sætter fokus på de sundhedsmæssige, mentale og sociale aspekter i idrætten. DAI udvikler og forankrer idræt for grupper med særlige behov med tilbud om træning i idrætsforeninger

 • Have fokus på at forankre centrale initiativer i nuværende medlemsforeninger
 • Iværksætte idræt og træning for grupper med særlige behov; herunder begyndere, borgere med psykiske vanskeligheder og fysisk svage ældre med henblik på at forankre initiativerne som idrætsforeninger
 • Indgå i relevante samarbejder med kommuner og organisationer i og uden for idrættens verden

DAI synliggører og sikrer et bredt udbud af internationale aktiviteter og oplevelser til medlemsforeningerne

 • Fastholde engagementet i det internationale arbejder – og amatøridrætsforbund CSIT
 • Påvirke CSIT, så flere af vores idrætter kommer på programmet
 • Søge samarbejde med andre idrætsorganisationer om internationale muligheder

DAI er kendt som et visionært forbund, der skaber idrætstilbud med kvalitet og samvær i ”En verden af gode oplevelser”

 

Vedtaget på DAI’s kongres 15. november 2014

    
  
19.08.2019 Regionsmesterskab Krolf Individuel
28.08.2019 Seniorcamp 2019
28.08.2019 Årsmøde Dart
29.08.2019 CSIT ExCom
30.08.2019 Puljevinderfinalen Holdturnering
06.09.2019 DAI Beach Party 60+
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: