Find din region   Kontakt  
<
Generelt - Arbejdsprogram for DAI - 2014-17
02.12.2014

Arbejdsprogram for Dansk Arbejder Idrætsforbund 2014 - 2017

DAI prioriterer idræt, der gør en forskel i den danske idrætsverden

DAI udbyder landsdækkende og regionale idrætstilbud, som giver medlemsforeningerne et tilhørsforhold til DAI

 • Understøtte stævne- og turneringsformer til gavn for medlemsforeningerne
 • Videreudvikle vores idrætstilbud i samarbejde med medlemsforeningerne
 • Satse på nye aktiviteter målrettet ungdom og arbejde på at få ungdommen med i eksisterende aktiviteter
 • Udvikle og udbyde tilbud om uddannelse af ledere, trænere, dommere og udøvere

DAI organiserer som tværidrætsligt forbund i Danmarks Idrætsforbund idrætstilbud, der sikrer medlemmerne en livslang aktiv idrætsudvikling

 • Arbejde for, at DAI består af en bred vifte af idrætsaktiviteter med en solid selvbærende frivillig lederskare, og som er forankret i medlemsforeninger
 • Være opmærksom på tendenser i tiden, sådan at nye aktivitetsområder kan være med til at sikre livslang idræt i DAI
 • Indgå relevante partnerskaber med foreninger, kommuner, Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og andre interesserede organisationer om livslange idrætsforløb

DAI er fremsynet i udviklingen af turnerings-, stævne-, trænings- og organisationsformer i Danmark

 • Udvikle og gennemføre turneringer og stævner tilpasset nuværende og nye medlemmer
 • Udvikle vores interne struktur så den bliver mere fleksibel og omstillingsparat til gavn for det lokale frivillige engagement

DAI skal være et godt og sjovt sted at være frivillig leder

 • Satse på øget brug af lederuddannelser på alle niveauer i organisationen
 • Være opmærksom på rekruttering, fastholdelse og udvikling af nye ledere, med det formål at sikre den frivillige indsats
 • Udvikle klare arbejdsgange, der gør det lettere at være og blive frivillig leder
 • Som arbejdsplads sikre godt samspil mellem frivillige ledere og medarbejdere

 

DAI er bevidst om vores sociale ansvar og sætter fokus på de sundhedsmæssige, mentale og sociale aspekter i idrætten. DAI udvikler og forankrer idræt for grupper med særlige behov med tilbud om træning i idrætsforeninger

 • Have fokus på at forankre centrale initiativer i nuværende medlemsforeninger
 • Iværksætte idræt og træning for grupper med særlige behov; herunder begyndere, borgere med psykiske vanskeligheder og fysisk svage ældre med henblik på at forankre initiativerne som idrætsforeninger
 • Indgå i relevante samarbejder med kommuner og organisationer i og uden for idrættens verden

DAI synliggører og sikrer et bredt udbud af internationale aktiviteter og oplevelser til medlemsforeningerne

 • Fastholde engagementet i det internationale arbejder – og amatøridrætsforbund CSIT
 • Påvirke CSIT, så flere af vores idrætter kommer på programmet
 • Søge samarbejde med andre idrætsorganisationer om internationale muligheder

DAI er kendt som et visionært forbund, der skaber idrætstilbud med kvalitet og samvær i ”En verden af gode oplevelser”

 

Vedtaget på DAI’s kongres 15. november 2014

    
  
DAI Skridttællerkonkurrence 2018 (Tilmeldingsfrist 24. april)
Sund By Walk n Run 2018 (FRIST FOR TILMELDING UDSAT TIL DEN 20. APRIL)
Mountainbike camp for hele familien (Tilmeldingsfrist 10. maj)
La Vuelta på Kondicyklen (Tilmeldingsfrist 1. juni)
La Vuelta på Vestegnen - Cykelløb (Tilmeldingsfrist 25. maj)
24.05.2018 Senior Cykel Camp i Svendborg (Tilmeldingsfrist 11. maj)
16.06.2018 DAIs frivillig-dag (Tilmeldingsfrist 1. juni)
29.08.2018 SeniorCamp 2018 (Tilmeldingsfrist 30. maj)
24.04.2018 Sports- og arbejdsskader - Mentale udfordringer. Hvad nu? - AFLYST
25.04.2018 Uofficielle DM i Volleyball 2018
03.05.2018 Sund By Walk n Run 2018 (FRIST FOR TILMELDING UDSAT TIL DEN 20. APRIL)
04.05.2018 Stavgang Kursus 2 - Brøndby (Tilmeldingsfrist 14. april)
04.05.2018 Opstartsstævne par
05.05.2018 Opstartsstævne individuel
Navn:
E-mail: