Find din region   Kontakt  
<
IFS - Idrætscertificering af bosteder
17.06.2019

Bliv idrætscertificeret bosted

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) tilbyder en unik mulighed for at blive idrætscertificeret som bosted. Et bosted, hvor hverdagsmotion, struktureret fysisk aktivitet og tilknytningen til den frivillige idræt tages seriøst. Hvor kontakten til det frivillige foreningsliv og idrætten er et opgør med usund levevis og ja tak til en sundere livsstil, en ny tilgang til synlighed i lokalområdet og det hele gennem idrætten og hvor idrætskulturen bliver omdrejningspunktet.

Bostedet og socialpsykiatrien i kommunen kan modtage faglig bistand fra DAI’s konsulenter til etablering af idrætstilbud, udvikling af aktiviteter på bostedet og efteruddannelse af bostedets medarbejdere.
Tilbuddet om at blive et idrætscertificeret bosted er målrettet regioner og kommuner i hele landet. Ordningen betyder ikke, at det enkelte bosted i sin grundlæggende struktur skal laves om, men nærmere kvalitetsudvikle på eksisterende arbejdsgange samt kulturen i de daglige tilbud. Bostedet sender et klart signal til omverdenen, til pårørende, til medarbejdere, til politikere, til køber-kommuner, til Det Sociale Tilsyn om, at her er fysisk aktivitet og idræt i fokus.

Set i forhold til almenbefolkningen dør alt for mange borgere med psykiske lidelser for tidligt. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at dødeligheden er mellem 15-20 år før gennemsnitsbefolkningen, og at målgruppen rammes hyppigere af livsstilssygdomme som diabetes 2 og hjerte-karsygdomme.

Nye forskningstal viser, at ved kontinuerlig fysisk aktivitet, kan dødeligheden mindskes eller helt undgås. Vi ved også, at specielt borgere med psykiske lidelser ofte lever et ensomt liv og med ensomheden følger både fysisk inaktivitet, usund levevis og ingen eller kun få relationer til livet uden for matriklen.
Ensomhed og inaktivitet er i samme risikogruppe som rygning.

Der er derfor brug for nye løsninger til at højne livskvaliteten generelt hos denne udsatte gruppe. Bosteder for psykisk syge i Danmarks regioner og kommuner bør sende et signal, der klart fortæller, at her prioriteres nye muligheder i forsøget på at højne livskvaliteten og sundheden for den enkelte beboer, og at lokalområdets eksisterende tilbud om idræt og fysisk aktivitet inddrages.

Der er opstillet en række krav for at opnå en idrætscertificering – enkelte af disse krav kan via dialog med DAI tilpasses de lokale forhold.

Du kan læse de præcise krav og alt andet relevant i folderen om idrætscertifiering her.

Og tage fat i DAI's idrætskonsulenter for at komme i gang her:

Lisbeth Crafack 
Mobil: 20 45 91 69 
E-mail: lisbeth@dai-sport.dk 

    
  
17.09.2019 Møde forbundsledelsen og personale
19.09.2019 Møde - Regionsledelsen
24.09.2019 Krolf Komsammen for klubber i Brønderslev Kommune
28.09.2019 DM Krolf 2019
28.09.2019 DM Krolf 2019
04.10.2019 DIF Budgetmøde
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: