Find din region   Kontakt  
<
Takster for skattefri godtgørelse
26.01.2017

Takster for skattefri godtgørelse til ulønnede

Skatterådet har fastsat satser for skattefri godtgørelser for 2017 til frivillige, der udfører ulønnet arbejde i foreningen.

Ulønnede instruktører, trænere og ledere kan få skattefri omkostningsgodtgørelse for det arbejde, de udfører i deres forening. Skatterådet har justeret enkelte satser, for eksempel kørsel. De nye satser gælder pr. 1. 1. 2017.

De nye satser

En forening kan yde godtgørelse for udgifter ifm.

  • telefonsamtaler og internetforbrug: 2.350 kr. (uændret)
  • administrative omkostninger: 1.400 kr. (uændret)
  • køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 1.950 kr. (uændret)

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke i samme indkomstår både få løn og skattefri godtgørelser.

Satserne er de maksimale beløb, som foreningen kan udbetale - uden dokumentation, dvs. foreningens kasserer behøver ikke kræve bon eller bilag, som viser udgiften. Bestyrelsen afgør eller aftaler med den enkelte ulønnede træner, instruktør eller leder, hvor meget der skal udbetales. 

Se også "Vejledning om skattemæssige forhold i foreningen",  som er udarbejdet af DGI og DIF.

Andre godtgørelser

Ud over godtgørelse til telefoni, administration og beklædning, kan ulønnede få økonomisk og skattefri kompensation for disse udgifter:

  • Kørsel: Læs mere: Kørselsgodtgørelse i forbindelse med træning, kursus, opvisning og kamp
  • Kost ved arrangementer: 70 kr. pr. dag. Arrangementet skal vare minimum 5 timer.
  • Logi ved rejser: Maks 209 kr. (2016: 205 kr.) pr. overnatning eller faktiske udgifter efter regning.
  • Diæter ved rejser med overnatning: 487 kr. pr. døgn (2016: 477 kr.). 1/24 del af 487 kr. pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag. Se mere herunder.
  • Dommerbetaling: Maks 250 kr. pr. kamp. Maks 500 kr. pr. dag.

Regler for logi og diæter ved rejser

Foreningen kan dække udgifter til logi, uden at rejsen behøver at vare 24 timer. Er der en overnatning, kan man få dækket den efter taksterne herover.

Ved rejser, der varer minimum 24 timer, kan foreningen udbetale diæter efter taksterne herover.

Bemærk! Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, skal satserne per døgn reduceres med 73,05 kroner (2016: 71,55 kroner) for morgenmad, 146,10 kroner for frokost og aftensmad (2016: 143,10 kroner) og aftensmad.
Hvis der ydes helpension med alle tre måltider eller rejseudgifter dækkes efter regning, kan der udbetales 121,75 kroner (2016: 119,25 kroner) om dagen til småfornødenheder.

Stil multimedier til rådighed: Foreningen kan også stille pc, tablet, telefon eller internetforbindelse til rådighed til sine ulønnede hjælpere uden, at de skal betale skat. Tidligere var der krav om multimedieskat, men den er afskaffet.

Bemærk! Dine trænere, instruktører og ledere kan ikke både få stillet multimedier til rådighed og samtidig få udbetalt skattefri godtgørelse til telefoni og internet efter taksterne øverst i artiklen.
    
  
08.03.2018 Friluftsliv med fokus på teambuildingsaktiviteter og øvelser. (Tilmeldingsfrist 1. marts)
08.03.2018 Aqua Corestability og leg (Tilmeld. frist 25. feb.)
12.03.2018 IFS Instruktøruddannelse - Trin 1 - Marts 2018 (Tilm. frist 1. marts)
20.03.2018 Inspirationskursus til Stolegymnastik - Marts - Odense (Tilmeldingsfrist 12. marts)
21.03.2018 Aktiv i naturen - aktiviteter for alle (Tilmeldingsfrist 15. marts)
13.04.2018 Padel tennis - Ny sport i Danmark (Tilmeldingsfrist 1. april)
14.04.2018 Stol på Idræt 2 - Brøndby (Tilmeldingsfrist 1. april)
19.04.2018 Naturens stille ro - udelivets egenværdi (Tilmeldingsfrist 12. april)
04.05.2018 Stavgang Kursus 2 - Brøndby (Tilmeldingsfrist 14. april)
29.08.2018 SeniorCamp 2018 (Tilmeldingsfrist 30. maj)
23.02.2018 DAI Idrætsforum 2018
24.02.2018 Futsal Pokalfinalen 2018 afvikles i Smørum
05.03.2018 Årsmøde Krolf 2018 - Ø. Højst Kro
08.03.2018 Friluftsliv med fokus på teambuildingsaktiviteter og øvelser. (Tilmeldingsfrist 1. marts)
08.03.2018 Aqua Corestability og leg (Tilmeld. frist 25. feb.)
09.03.2018 Senioridræt - opfølgning på kurset din ryg er din fremtid
Navn:
E-mail: