Find din region   Kontakt  
<
Senioridræt - Hvad er et senioridrætscenter
15.02.2016

Hvad er et senioridrætscenter?

Antallet af ældre danskere vokser stødt de næste mange år, og der er brug for nye løsninger til nye tider. Her kan senioridræt i frivillige idrætsforeninger spille en afgørende rolle til både at give en bedre alderdom, men også til at holde pleje- og sundhedsudgifterne på et rimeligt niveau. Alderdommen byder desværre ofte på nedsat livskvalitet og svindende vennekreds. Her er det vigtigt som plejecenter og kommune at signalere, at det er områder, som man prioriterer og tager seriøst. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) giver en unik mulighed for at blive certificeret senioridrætscenter, hvor det frivillige foreningsliv og idrætten er afgørende. Og vi ved, hvad vi taler om. Siden 1995 har DIF og DAI hjulpet kommuner med at skabe kvalificerede motionstilbud til ældre borgere. Med udgangspunkt i frivillighed og motion vil DAI bidrage til at skabe netværk mellem ældre – det handler om at hjælpe ældre til at blive bedre til at gøre noget godt for andre ældre – til glæde for både dem selv og de andre.

Kommunen kan modtage faglig bistand fra DAI’s seniorkonsulenter til etablering og udvikling af aktiviteter på pleje- og aktivitetscentre. Vores senioridrætsakademi rummer et bredt udbud af senioridrætsuddannelser, og vi sætter gerne vores netværk af frivillige foreninger i spil for at skabe de bedste lokale betingelser for et aktivt senioridrætsmiljø. Vi håber på den måde at kunne skabe gode forhold for lokal samskabelse mellem aktivitets- og plejecentre og frivillige.

Tilbuddet om at blive certificeret senioridrætscenter startede i 2015 og er målrettet kommuner i hele landet. Ordningen betyder ikke, at det enkelte plejecenter skal laves om, men giver derimod mulighed for at signalere, at idrætten er i fokus. Der er en række faste krav for at blive certificeret, men vi ved også, at hver eneste kommune er forskellig, derfor kan tilbuddene tilpasses lokale forhold.

Hvorfor en certificering som senioridrætscenter?

• Personale og borgere på et senioridrætscenter bevidstgøres om idrættens og sundhedens betydning for den ældre borgers liv.

• Personale og brugere på et senioridrætscenter får indsigt, forståelse og redskaber til at anvende idræt og bevægelse i daglig praksis.

• På et senioridrætscenter rettes fokus mod de positive synergier som et tættere samarbejde med civilsamfundet kan tilføre centret.

• På et senioridrætscenter skabes fundament for frivillighed, hvor ”borger hjælper medborger”.

• Senioridrætscentre kan indgå i netværk med andre senioridrætscentre, der også arbejder med en målsætning om mere fysisk aktivitet for ældre.

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte:

Poul Sølvstein
Mobil: 40 40 05 87
E-mail: poul@dai-sport.dk

Thomas Ahrentz
Mobil: 21 75 07 24
E-mail: thomas@dai-sport.dk

    
  
24.11.2018 Senioridræt - 3 trin rabat om fødder
25.11.2018 Tur til Playitas
25.11.2018 Bowling - stævne 3
26.11.2018 Førstehjælpskursus for frivillige idrætsinstruktører (Frist 20. nov. )
27.11.2018 Møde i forbundsledelsen
03.12.2018 Fodboldmøde - region Hovedstaden
26.11.2018 Førstehjælpskursus for frivillige idrætsinstruktører (Frist 20. nov. )
15.01.2019 Fysisk Aktivitetskonsulent uddannelse Januar 2019 (Tilm. frist 1. december)
Navn:
E-mail: