Find din region   Kontakt  
<
IFS - Dokumentation
22.03.2018

Herunder finder du et udsnit af den dokumentation, der er inden for idrætsforeninger, fysisk aktivitet og mennesker med psykiske vanskeligheder. Der vil løbende blive føjet nye titler til.

Evaluering af projekt 100 km for mental sundhed
Udarbejdet af Helle Schnor, Post doc, Psykiatrisk Center Glostrup og Julie Midtgaard, Seniorforsker, UCSF, Rigshospitalet
Cykelturene har vist sig at give et motiverende, forpligtende fællesskab. Deltagerne er glade for at cykle i øjenhøjde med frivillige og ansatte.

Brug Idræt for Sindet og løft recovery, sundhed og økonomi i psykiatrien
Udgivet af Dansk Arbejder Idrætsforbund, 2017
Hvorfor kan det betale sig både menneskeligt og økonomisk at satse på idræt i psykiatrien? Læs med her og få svarene.

Fra IFS-forening til ordinær forening
Udgivet af Dansk Arbejder Idrætsforbund, 2015
Et hæfte om, hvordan en IFS-forening bedst muligt kan hjælpe et medlem med overgangen til en ordinær idrætsforening.

Få alle med
Udgivet af Dansk Arbejder Idrætsforbund, 2015
Et hæfte om, hvordan en ordinær idrætsforening bedst muligt hjælper med at inkludere et medlem med psykiske vanskeligheder.

Gør en forskel med idræt - om organisering og partnerskaber i psykiatrien
Udgivet af Dansk Arbejder Idrætsforbund, 2014
En beskrivelse af IFS-området, og de fordele som idrætten og foreningerne giver i psykiatrien. Herunder information om DAI's tilbud på området.

Det gør en forskel – om livsstilsændringer i socialpsykiatrien.
Udgivet af Socialstyrelsen
En artikelsamling med bidrag fra flere af de førende aktører på området, som sætter fokus på, hvordan der kan arbejdes med livsstilsændringer, når den høje dødelighed og forekomst af livsstilssygdomme i socialpsykiatrien skal nedbringes.

Udgivet af Sundhedsstyrelsen.
En evaluering af 21 psykiatriske afdelinger, som danner baggrund for Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at fysisk aktivitet bør integreres som et systematisk tilbud i behandlingen af psykiatriske patienter. Indeholder en række specifikke anbefalinger til, hvordan området gribes bedst an.
 
Udgivet af Syddansk Universitet
Evaluering af et netop afsluttet udviklingsprojekt, hvor fokus var på at få mennesker med psykiske vanskeligheder mellem 18 og 30 år ind i IFS-foreningerne. Redegør både for de typiske barrierer, der er for målgruppen for at komme i gang med idrætten men også for, at stort set hele målgruppen er motiveret for at komme i gang med idrætten.

Unge, idræt og recovery
Anna Staal
Center for Handicap og Bevægelsesfremme
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende.

Udgivet af Dansk Arbejder Idrætsforbund
En evaluering af IFS fra årene 2008 til 2011, som dokumenterer den betydning, IFS-foreninger har for målgruppen. Kommer derudover med konkrete anbefalinger på området.
Det gør en forskel - Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien
Udgivet af Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen ønsker at formidle viden om indsatser, der har fokus på forebyggelse og sundhedsfremme.
En viden, der tager højde for de specifikke udfordringer der er, når et menneske har psykiske vanskeligheder og samtidig gerne vil ændre livsstil.

    
  
17.09.2019 Møde forbundsledelsen og personale
19.09.2019 Møde - Regionsledelsen
24.09.2019 Krolf Komsammen for klubber i Brønderslev Kommune
28.09.2019 DM Krolf 2019
28.09.2019 DM Krolf 2019
04.10.2019 DIF Budgetmøde
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: