Find din region   Kontakt  
<
IFS - Det siger organisationerne
25.04.2014

Idrætsforeninger er et afgørende område at prioritere i socialpsykiatrien. Det er ikke kun DAI og DIF, som mener dette - det mener de førende aktører på området også.

Både Kommunernes Landsforening (KL), Sundhedsstyrelsen og senest regeringens psykiatriudvalg anbefaler fysisk aktivitet og samarbejde med frivillige foreninger som elementer i en velfungerende socialpsykiatri.

I 2012 udgav KL ”Strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri”, hvor de kom med konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne bedst muligt kan støtte borgerne i at mestre deres liv.

Her lyder en af anbefalingerne: ”Fokus på samarbejdet mellem socialpsykiatrien og sundhedsområdet skærpes for at sikre, at borgere med psykiske lidelser inddrages aktivt i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. I tilrettelæggelsen af sundhedsfremmende aktiviteter kan kommunen med fordel overveje,
hvordan civilsamfundet inddrages.”

Sundhedsstyrelsen udgav i 2012 deres forebyggelsespakker, herunder én specifikt om fysisk aktivitet. Her anbefaler Sundhedsstyrelsen:

”Kommunen tilbyder fysisk aktivitet rettet mod borgere med særlige forudsætninger og behov (fx overvægtige, ældre med nedsat fysisk formåen og svage sociale relationer, psykisk syge, handikappede, personer uden for arbejdsmarkedet og socialt udsatte). Tilbuddene kan udvikles og gennemføres i et partnerskab mellem kommunen og frivillige foreninger, oplysningsforbund, interesseorganisationer, eller private aktører, fx fitnesscentre.”

Styrelsen argumenterede også for, hvorfor netop samarbejdet med frivillige
organisationer er en god idé.

”Et tættere samarbejde mellem det frivillige foreningsliv, interesseorganisationer og sundhedsområdet kan muligvis bidrage til udvikling af tilbud, som appellerer til grupper, der ikke normalt gør brug af tilbuddene i idrætsforeninger, fx socialt udsatte og børn, unge og ældre med særlige behov, herunder psykisk syge borgere.”

Senest har regeringens psykiatriudvalg i oktober 2013 også specifikt peget på området med to anbefalinger:

”Øget opmærksomhed i regioner og kommuner på at forebygge udvikling og undgå underbehandling og underdiagnosticering af somatisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser med henblik på reduktion af ulighed i sundhed og levetid.”

Herunder anbefales ”Tilbud om fysisk aktivitet”. Derudover råder udvalget helt specifikt til samarbejde med foreninger, herunder sportsforeninger:

”Civilsamfundet og frivillige indsatser udmærker sig ved at kunne noget andet end det offentlige, herunder i forhold til at skabe ’myndighedsfri’ sociale relationer mellem borgere, rummelighed i forhold til sårbare grupper, netværksskabelse og etablering af fællesskaber på tværs af baggrund, område og tema.”

”Regioner og kommuner opfordres til at styrke samarbejdet med civilsamfundet f.eks. i form af samarbejdsaftaler og partnerskaber i forhold til indsatsen for mennesker med psykiske lidelser.”

Det er altså hverken anbefalinger eller argumenter, der mangler for at satse på fysisk aktivitet som en del af socialpsykiatrien.

    
  
19.08.2019 Regionsmesterskab Krolf Individuel
28.08.2019 Seniorcamp 2019
28.08.2019 Årsmøde Dart
29.08.2019 CSIT ExCom
30.08.2019 Puljevinderfinalen Holdturnering
06.09.2019 DAI Beach Party 60+
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: