Find din region   Kontakt  
<
IFS - Fordele ved at være en forening
12.03.2015

Kan man ikke bare selv lunte en kort tur i ny og næ? Det er et oplagt spørgsmål, hvis man udelukkende tænker idræt som noget, der skal give sved på panden. Men idræt er meget mere end høj puls og jagten på resultater. Faktisk er det i nogle henseender nærmere et middel til at skabe social kapital gennem sociale netværk, recovery, kompe­tenceudvikling, afstigmatisering og inklusion.

Idrætsforeninger bygger på forplig­tende fællesskaber, som signalerer gensidig respekt, frihed, ligeværd og behandlingsfri zone. Fordele som ikke opnås ved at dyrke idræt alene. Medlemmerne drager omsorg for hinanden, bliver bedre til at trække på hinandens kompetencer og udvikler større tillid til hinanden. Når medlemmer engagerer sig i hinandens liv i en idrætsforening, giver det en stor gevinst i form af social kapital.

En IFS-forening fungerer på linje med de ordinære idrætsforeninger med den vigtige undtagelse, at der er brug for medarbejderressourcer fra kommunen for at få foreningen til at fungere. I en IFS-forening har medlemmerne selv et hovedansvar for at opbygge og drive forenin­gen gennem bestyrelsesarbejde. Medlemmerne inddrages ofte selv som instruktører, og i det hele taget eksisterer foreningerne på medlem­mernes præmisser. Borgerne får altså her mulighed for at tage an­svar og træffe selvstændige beslut­ninger, og erfaringen viser, at det øger engagementet og tilslutningen til foreningerne, at medlemmerne føler dette ejerskab. Men samtidigt skal foreningsarbejdet også ses som en lille uddannelse i at tage ansvar, at omgås andre, at udvise empati og at vise lederskab. Foreningslivet støtter altså medlemmerne i at me­stre deres eget liv og hjælper dem med recovery.

Herudover er der selvfølgelig også de fordele, som alle andre DAI-foreninger nyder godt af, og som du kan læse mere om her.

I DAI har vi udviklet en Facebook-strategi og nogle privatlivs-overvejelser, som I som forening, er velkomne til at bruge.

    
  
21.05.2019 Kassererens opgaver - Kursus
23.05.2019 Idræts- og Kulturfestival i Frederikssund
25.05.2019 Bowling - region-/landsmesterskab for hold
26.05.2019 Bowling - region-/landsmesterskab individuelt
01.06.2019 Bowling - finale i handicapturnering
09.06.2019 DAI Tennis - Pinseturnering 2019
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: