Find din region   Kontakt  
<
IFS - Instruktøruddannelser og IFS Kurser
21.05.2019

IFS Instruktøruddannelser & IFS Kurser

Uddannelsesbeskrivelse og struktur.

Vores instruktøruddannelser er inddelt i overordnede temaer og kategorier, hvor hver uddannelse har et specifikt indhold. I 2019 udbyder vi 4 uddannelser – som afvikles som eksternat a 2 ½ dag;

Temaerne er:

 ”Hold- og boldspil” – afviklet i marts 2019

 ”Net/Væg-spil” – ”Musik & Bevægelse” - afvikles i løbet af efteråret 2019.

 ”Outdoor /naturtræning ” – afvikles løbet af foråret 2020

Ta` instruktørrelationen med hjem i foreningen.

På de 4 IFS Instruktøruddannelser, får man mulighed for at dykke ned i forskellige typer af aktiviteter alt efter hvad men gerne vil lære mere om. Vores uddannelser henvender sig til dem som gerne vil være bedre instruktører og igangsættere. Kursisterne skal efter endt eksternat, løse en hjemmeopgave, hvor kursus instruktøren kommer på besøg i foreningen. Herefter modtager kursisten sit kursus bevis.

Kursus

Ud over ovenstående uddannelser, tilbyder vi at afvikle 1 dages inspirationskursus, hvor temaerne er forskellige og tilpasses efter efterspørgsel fra medlemsforeninger og projekter. Kurserne afvikles lokalt i tæt samarbejde med en af vores IFS foreninger. Formålet med disse dage, er både at få ny inspiration til den daglige træning, som giver mulighed for at styrke netværket mellem instruktører og IFS foreningerne.

Henvender sig til dem der gerne vil præsenteres for mange forskellige aktiviteter og de som allerede har meget erfaring som underviser eller igangsætter.


Generelt info:

Mere end 350 kursister har allerede gennemført Dansk Arbejder Idrætsforbunds IFS instruktøruddannelse. Uddannelsen sigter efter at skabe endnu større glæde ved idrættens fællesskab og samtidig sikre, at idrætten bliver varetaget af kvalificeret undervisere.  

Erfaringen viser at det er den mest oplagte måde at styrke den fysiske aktivitet i idrætsforeningen, - i træningstilbud i kommunen eller regionen, at tilbuddene ledes af dygtige instruktører, som har viden om, hvordan man tilpasser idrætten til mennesker med psykiske vanskeligheder.

I mange af IFS foreningerne foregår undervisningen i en peer-to-peer relation, hvor idrætten har tilført psykisk sårbare nye kompetencer og muligheder.

Udbytte
Deltagerne bliver i stand til at varetage rollen som instruktører/træner eller hjælpetræner i idrætsforeninger. Og samtidig være initiativtager for nye aktiviteter/øvelser/træningsmetoder.

Målgruppe
Uddannelsen er målrettet både borgere med en psykisk sårbarhed, medarbejdere i socialpsykiatrien, pårørende og andre med ønske om at løfte egne kompetencer inden for idræt tilpasset psykisk sårbare.

Undervisere
Vi benytter fortrinsvis undervisere som har en exam. bachelor eller er scient. i idræt fra Universitet. Derudover har alle et stort engagement i den inkluderende foreningsidræt.

DAI deltager altid med en kursusleder, således der er én person at tale med, hvis der er behov for det.

Indhold
Undervisningen er både praktisk og teoretisk og deltagerne får en alsidig og solid introduktion til at blive Idrætsinstruktør. På uddannelsen oplever deltagerne idrætsgrenene på egen krop og får undervisning i, hvordan idrætten kan justeres og tilpasses deres målgruppe. Uddannelsen består af to en halv dag. Herefter får kursisterne udleveret en hjemmeopgave, som fordrer at instruktørerne mødes med kursusinstruktøren eller konsulenten fra IFS, og kommer godt ud i praksis med den nye viden.

Priser
Priserne afhænger af hvorvidt det er en uddannelse eller et kursus og om men er medlem eller ikke-medlem hos DAI.

Pris fremgår altid på det opslåede Uddannelses/kursus opslag. Tag evt. kontakt til DAI på tlf. 43 26 23 84

Kontakt:
IFS-konsulent, Per Godballe, tlf. 29 24 21 26 eller e-mail, per@dai-sport.dk.

Klik her for at se kurser som er aktuelle og hvor der kan tilmeldes


    
  
17.09.2019 Møde forbundsledelsen og personale
19.09.2019 Møde - Regionsledelsen
24.09.2019 Krolf Komsammen for klubber i Brønderslev Kommune
28.09.2019 DM Krolf 2019
28.09.2019 DM Krolf 2019
04.10.2019 DIF Budgetmøde
Ingen aktuelle kurser.
Navn:
E-mail: