Find din region   Kontakt  
<
Internationalt - Det internationale arbejde i DAI
10.02.2015

DAI's internationale arbejde har først og fremmest til formål at sikre medlemmerne mulighed for at få nogle internationale oplevelser gennem sin sport.
Intentionerne er og har altid været, at det også skal gøres muligt for idrætsfolk, der ikke hører til den absolutte top-elite, at få nogle internationale oplevelser.

DAI sender hvert år idrætsfolk til udlandet og modtager hvert år idrætsudøvere fra udlandet her hjemme. De primære aktiviteter kommer i stand via vore kontakter inden for det internationale arbejder idrætsforbund C.S.I.T.

DAI har ikke som andre specialforbund et egentligt landshold. Dette er forbeholdt de såkaldte rene specialforbund som eksempelvis Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund.
I DAI opererer vi med betegnelsen "udvalgte hold", der på sin vis svarer til landsholdene.
DAI har historisk set haft en meget givtigt samarbejde med det tidligere DDR og Sovjetunionen.
Efter 2. Verdenskrig var vi det første idrætsforbund herhjemme, der indledte et samarbejde med DDR, og vi har gennem mange år haft mange udvekslinger af idrætsfolk. De bilaterale aftaler med hhv. DDR og Sovjetunionen fik en naturlig ende ved 'murens fald', hvorfor DAI's primære samarbejdspartere nu er at finde inden for det internationale arbejderidrætsforbund CSIT.

Dansk Arbejder Idrætsforbund internationale arbejde varetages i det daglige af et internationalt udvalg og forbundets administration. C.S.I.T
DAI er medlem af C.S.I.T. (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur). C.S.I.T. er den officielle internationale tværidrætslige organisation.
Den er bygget på det socialdemokratiske idégrundlag omkring lighed og solidaritet i idrættens verden.
C.S.I.T. er medlem af G.A.I.S.F., (der er de internationale specialforbunds sammenslutning) og I.C.S.S.P.E. (den internationale organisation for sportsvidenskab og -udvikling under FN).

C.S.I.T. er desuden anerkendt af I.O.C., den internationale olympiske komité. C.S.I.T. har i dag 35 medlemsforbund fra 31 lande, og der kommer stadig flere medlemslande til. C.S.I.T. vil inden for kort til være en verdensomspændende organisation.
I den internationale idrætsverden står C.S.I.T. for en understregning af og støtte til alle menneskers ret til idrætslige aktiviteter uanset færdigheder, evner, nationalitet, alder, køn og sociale omstændigheder. Idrætsudøvelsen er det vigtigste formål, men organisationerne i C.S.I.T. lægger også meget vægt på sociale kontakter og kultur.

Der afholdes internationale mesterskaber i de fleste moderne idrætsgrene, f.eks. atletik, badminton, basketball, skak, fodbold, gymnastik, håndbold, judo, karate, petanque, ski, svømning, bordtennis, tennis, volleyball og brydning.

Ud over mesterskaberne lægges der stor vægt på at stimulere den daglige motionsidræt. C.S.I.T.'s afdeling for Sport for all skal i samarbejde med medlemsforbundene opmuntre og støtte motionsaktiviteter på nationalt og internationalt plan.

C.S.I.T. blev grundlagt i 1913 i Gent, Belgien med det formål at sikre idrætslige rettigheder for arbejdere og deres familier - især kvinder og børn. Organisationen blev i høj grad påvirket af verdenskrigene og andre storpolitiske begivenheder i Europa. Før 2. verdenskrig organiserede C.S.I.T. idrætsstævner for underpriviligerede borgere såsom alternative OL for arbejdere.

DAI har gennem de seneste mange år tillagt det stor betydning at have så tætte kontakter til C.S.I.T. som muligt. DAI har sekretærposten for tennis (Ole Juhl) samt posten som næstformand og medlem af CSIT's Forretningsudvalg (Palle Thomsen)

CSIT website

    
  
08.03.2018 Friluftsliv med fokus på teambuildingsaktiviteter og øvelser. (Tilmeldingsfrist 1. marts)
08.03.2018 Aqua Corestability og leg (Tilmeld. frist 25. feb.)
12.03.2018 IFS Instruktøruddannelse - Trin 1 - Marts 2018 (Tilm. frist 1. marts)
20.03.2018 Inspirationskursus til Stolegymnastik - Marts - Odense (Tilmeldingsfrist 12. marts)
21.03.2018 Aktiv i naturen - aktiviteter for alle (Tilmeldingsfrist 15. marts)
13.04.2018 Padel tennis - Ny sport i Danmark (Tilmeldingsfrist 1. april)
14.04.2018 Stol på Idræt 2 - Brøndby (Tilmeldingsfrist 1. april)
19.04.2018 Naturens stille ro - udelivets egenværdi (Tilmeldingsfrist 12. april)
04.05.2018 Stavgang Kursus 2 - Brøndby (Tilmeldingsfrist 14. april)
29.08.2018 SeniorCamp 2018 (Tilmeldingsfrist 30. maj)
23.02.2018 DAI Idrætsforum 2018
24.02.2018 Futsal Pokalfinalen 2018 afvikles i Smørum
05.03.2018 Årsmøde Krolf 2018 - Ø. Højst Kro
08.03.2018 Friluftsliv med fokus på teambuildingsaktiviteter og øvelser. (Tilmeldingsfrist 1. marts)
08.03.2018 Aqua Corestability og leg (Tilmeld. frist 25. feb.)
09.03.2018 Senioridræt - opfølgning på kurset din ryg er din fremtid
Navn:
E-mail: